Sprostowanie

W Trybunie z 2 września 2019 r. ukazał się interesujący wywiad z byłym ambasadorem RP w Waszyngtonie Ryszardem Schnepfem stwierdzający, że „na początku naszych starań poziom odrzucenia (wiz amerykańskich – LP) był powyżej 20 procent”.
Pragnę przypomnieć, że pierwszym oficjalnym wystąpieniem z apelem o zniesienie wiz USA dla Polaków było moje wystąpienie jako Marszałka Senatu do mojego ówczesnego amerykańskiego odpowiednika, Przewodniczącego Senatu USA, wiceprezydenta Richarda Cheneya 16 grudnia 2002 r. Wówczas poziom odmów wiz amerykańskich dla Polaków wynosił 36 procent.