24 stycznia 2023

loader

Tag: Róża Luksemburg

Róża Luksemburg udowodniła, że kapitalizmu nie da się naprawić

Dlaczego po ponad stu latach od morderstwa Róży Luksemburg wciąż warto sięgać po jej teksty, jak naprawdę wyglądał „fundamentalny spór” Luksemburg z Leninem i dlaczego rewolucja niemiecka przegrała – Małgorzata Kulbaczewska-Figat rozmawia z duńską marksistką Marie Frederiksen, autorką świeżo wydanej książki…

Zamojskie drogi

Po raz kolejny zajrzałem do mojego ulubionego miasta. Zamość to perła renesansowej architektury. Miasto powstało najpierw w umyśle jednego z najświetniejszych polskich umysłów. Jan Zamoyski (1542-1605) najpierw uczył się w kalwińskim gimnazjum w Krasnymstawie, a następnie studiował w Paryżu i Strasburgu. Studia kontynuował w Padwie gdzie przeszedł…

Obchody na miarę naszych możliwości

5 marca, w Zamościu, mieście rodzinnym Róży Luksemburg, Lewica zorganizowała happening z okazji 150 rocznicy urodzin swojej, najbardziej znanej, mieszkanki. Na Rynku Wielkim, naprzeciwko kamienicy, w której Róża Luksemburg przyszła na świat. Wszystko zaczęło się o 14, choć już na kwadrans przed, na zamojskiej starówce zaczęli…

Jestem, byłam, będę

Wolność tylko dla zwolenników rządu, tylko dla członków partii – choćby nawet byli nie wiadomo jak liczni – nie jest wolnością. Wolność jest zawsze wolnością dla myślących inaczej. Róża Luksemburg Las czerwonych sztandarów – wiele z nich ozdobionych znakiem sierpa…

Czerwona róża, biała flaga

Niedawne badania stanu upolitycznienia młodzieży przyniosły zaskakujące rezultaty. Okazuje się, że polityką interesuje się najwięcej młodych ludzi ever, a poglądy lewicowe deklaruje 30 proc. z nich. Najwięcej z ogółu badanych i najwięcej od przeszło 30 lat. No i fajnie, zakrzyknie ten i ów. Ja jednak powiem: i co z tego?…

Nacjonalizm

Niech nam teraz wolno będzie zbadać charakter i źródła tej polityki, którą można by określić jako „nacjonalizm gospodarczy”. Metoda, którą zastosuję do tego celu, jest dobrze znaną marksistowską metodą badania zjawisk społecznych. Można mieć dowolną opinię o marksizmie, jedno jest jednak…

Róża Luksemburg – ekonomia (bardzo) polityczna

W 100. rocznicę śmierci Róży Luksemburg prezentujemy artykuł stanowiący próbę wykazania aktualności i politycznej ważności jej dorobku w dziedzinie ekonomii politycznej. Czym jest ekonomia polityczna? Przedstawiając we Wstępie do ekonomii politycznej podstawowe założenia Marksowskiej teorii wartości opartej na pracy Róża Luksemburg…

Róża Luksemburg – ekonomia (bardzo) polityczna

Czym jest ekonomia polityczna? Przedstawiając we Wstępie do ekonomii politycznej podstawowe założenia Marksowskiej teorii wartości opartej na pracy Róża Luksemburg dokonuje kluczowego przesunięcia, pokazując konieczne połączenie między wartością a pieniądzem. Jej zdaniem ”[o]dkrycie, że w wartości wymiennej każdego towaru, a więc i pieniądza, tkwi…

Ludzie lubelskiej lewicy w 100-leciu niepodległej Polski

Referat wygłoszony przez prof. Emila Horocha na Konferencji „Czyn i ludzie lewicy Lubelszczyzny w 100-leciu niepodległej Polski” zorganizowanej przez Radę Wojewódzką Stowarzyszenia „Pokolenia” w Lublinie 15.IX. 2018 roku.   100 – lecie odzyskania niepodległości sprzyja formowaniu pewnych refleksji. To nie tylko listopad 1918 roku, ale całe 100 lat. Jest…

Czerwona Róża

W czerwcu bieżącego roku, będąc w Berlinie, postanowiłem odwiedzić miejsce śmierci Róży Luksemburg. Nad Landwehrkanal, gdzie w styczniu 1919 roku mordercy wrzucili jej ciało, znajduje się nietypowa, sugestywna, metalowa konstrukcja artystyczna, jakby rzut pionowy liter jej i imienia i nazwiska skierowany ku dołowi,…