3 lipca 2022

loader

Tag: walka z ubóstwem

Walka z ubóstwem i rewitalizacja obszarów wiejskich: Ścieżka rozwoju obszarów wiejskich o specyficznej dla Chin charakterystyce

Od momentu reformy i otwarcia Chin na świat, 770 milionów ubogich mieszkańców wsi zostało wydźwigniętych z ubóstwa. Zgodnie z międzynarodowymi standardami dotyczącymi ubóstwa ustanowionymi przez Bank Światowy, populacja ludzi w Chinach, która wyszła z ubóstwa stanowiła ponad 70 proc. ludności świata, która wygrała walkę z biedą. W sytuacji wciąż…

Globalne znaczenie chińskiej drogi w ograniczaniu ubóstwa

Wspólnym marzeniem ludzkości jest pozbycie się biedy i życie w dobrobycie. Jako największy kraj rozwijający się i najbardziej zaludnione państwo na świecie, Chiny dokonały wielkich osiągnięć w dziedzinie ograniczania ubóstwa od dawna opierając się na własnych uwarunkowaniach narodowych, aktywnym poszukiwaniu rozwiązań i śmiałej…