Tag: walka z ubóstwem

Globalne znaczenie chińskiej drogi w ograniczaniu ubóstwa

Wspólnym marzeniem ludzkości jest pozbycie się biedy i życie w dobrobycie. Jako największy kraj rozwijający się i najbardziej zaludnione państwo na świecie, Chiny dokonały wielkich osiągnięć w dziedzinie ograniczania ubóstwa od dawna opierając się na…