Walka z ubóstwem i rewitalizacja obszarów wiejskich: Ścieżka rozwoju obszarów wiejskich o specyficznej dla Chin charakterystyce

Mao Yinhui, Jiang Yong, Guangdong University of Foreign Studies
Walka z ubóstwem i rewitalizacja obszarów wiejskich: Ścieżka rozwoju obszarów wiejskich o specyficznej dla Chin charakterystyce

Od momentu reformy i otwarcia Chin na świat, 770 milionów ubogich mieszkańców wsi zostało wydźwigniętych z ubóstwa. Zgodnie z międzynarodowymi standardami dotyczącymi ubóstwa ustanowionymi przez Bank Światowy, populacja ludzi w Chinach, która wyszła z ubóstwa stanowiła ponad 70 proc. ludności świata, która wygrała walkę z biedą.

W sytuacji wciąż poważnej skali ubóstwa na całym świecie i pogłębiającej się przepaści pomiędzy bogatymi a biednymi w wielu krajach, Chiny osiągnęły cel redukcji ubóstwa określony w Agendzie ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, na 10 lat przed planowanym terminem, a także aktywnie współpracowały na arenie międzynarodowej w dziedzinie redukcji ubóstwa, zapewniając w ramach swoich możliwości pomoc krajom rozwijającym się.
W ciągu ostatniej dekady Chiny co roku pomagały pokonać ubóstwo ponad 10 milionom osób, co odpowiada liczbie ludności średniej wielkości kraju. Odbudowawano 1,1 miliona kilometrów wiejskich dróg i zbudowano 35 tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych. Wskaźnik gęstości sieci zasilania energią elektryczną na ubogich wiejskich obszarach osiągnął 99 proc. , odsetek ubogich wsi połączonych z siecią energetyczną wyniósł 100 proc. , a odsetek ubogich wsi wyposażonych w światłowód i sieć 4G przekroczył 98 proc. . Wyremontowano 7,9 miliona zniszczonych domów, w których mieszka 25,68 miliona ubogich osób. Zbudowano 35 000 osiedli i 2,66 miliona mieszkań dla przesiedleńców, a ponad 9,6 miliona osób udało się przenieść do nowych domów. Wszystkie 28 grup etnicznych charakteryzujące się małą populacją wydobyto z ubóstwa.
Chiny w pełni wykorzystały główną i wiodącą rolę inwestycji rządowych, nadając priorytet zapewnieniu środków finansowych na walkę z ubóstwem. W ciągu ostatnich ośmiu lat rządy centralne, prowincjonalne, miejskie i powiatowe zainwestowały około 1,6 biliona juanów w specjalne fundusze na rzecz walki z ubóstwem, z czego rząd centralny zainwestował łącznie 660,1 miliarda juanów.
Chiny stworzyły sieć zarządzania walką z ubóstwem, w ramach której rząd centralny pełni rolę koordynatora, rządy prowincji ponoszą ogólną odpowiedzialność, a władze miast i powiatów nadzorują realizację działań. Sieć obejmuje wszystkie dotknięte ubóstwem obszary, a urzędnicy są wysyłani do wiosek, aby pomagać każdemu potrzebującemu gospodarstwu domowemu. Chiny wzmocniły zespoły urzędników zajmujących się zwalczaniem tego problemu i utworzyły zespoły robocze, których zadaniem jest przydzielanie urzędników do spraw, w których mogą być najbardziej przydatni. Urzędnicy z tych zespołów traktują swoją prace jako misję i wypełniają swoje obowiązki, angażując się w pomoc potrzebującym na pierwszej linii frontu walki z ubóstwem oraz dają z siebie wszystko, aby pomóc ubogim znaleźć sposób na wyjście z ubóstwa i wspierać ich w rozwoju. Ponadto wydatnie zwiększono liczbę pracowników służb wiejskich, którzy dobrze znają się na rolnictwie.
Chiński rząd przeznacza dotację dla gospodarstw domowych na obszarach wiejskich o niskich dochodach, a suma dotacji stale rośnie. Na obszarach wiejskich jest wiele ubogich gospodarstw domowych, których nie stać na remont domów. Wiele domów mieszkalnych osiągnęło statut zniszczonych. Dotacje na zniszczone domy otrzymują gospodarstwa domowe osób niepełnosprawnych i gospodarstwa domowe o niskich dochodach, których członkowie mają niewielkie możliwości podjęcia dobrze płatnej pracy. Gospodarstwa domowe o bardzo niskich dochodach na obszarach wiejskich borykają się z problemem edukacji dzieci, więc rodziny przeżywające trudności mogą ubiegać się o rządowe dotacje na ich kształcenie. Dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, rodzin skrajnie ubogich, sierot i żebraków przewidziane są również dotacje na rehabilitację. Młodzieży z ubogich rodzin zapewnia się bezpłatne szkolenia zawodowe.
W celu skonsolidowania i rozszerzenia rezultatów w zakresie ograniczania ubóstwa, Chiny zaproponowały „Strategię rewitalizacji obszarów wiejskich”. Celem strategii jest realizacja podstawowej modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich do 2035 roku oraz osiągnięcie głównego celu, jakim jest zbudowanie do 2050 roku silnego kraju rolniczego, pięknych wiejskich regionów i osiągniecie zamożności wśród rolników. W ramach tej inicjatywy obszary wiejskie w Chinach przechodzą szybką transformację, następuje szybki rozwój rolnictwa, turystyka wiejska przeżywa rozkwit, a chłopo-robotnicy powracają z obszarów nadmorskich do swoich rodzinnych stron.
Podstawowym celem działań na rzecz łagodzenia ubóstwa i rewitalizacji obszarów wiejskich jest promowanie poprawy warunków życia i wszechstronnego rozwoju wszystkich mieszkańców wsi, w tym osób dotkniętych ubóstwem. Rewitalizacji obszarów wiejskich oznacza również, że chińscy przywódcy uznają wagę konsolidacji osiągnięć w zakresie ograniczania ubóstwa, co jest również ważnym elementem programu rewitalizacji obszarów wiejskich. Wynika to z przekonania, że pomimo wyeliminowania skrajnego ubóstwa, znaczny odsetek ludności nadal żyje na poziomie trochę „powyżej”, lecz „blisko” granicy ubóstwa. Ludzie ci pozostają narażeni na „wstrząsy” i ryzyko ponownego popadnięcia w ubóstwo, zwłaszcza w przypadku nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych: poważnych chorób w rodzinie, bezrobocia, gwałtownego wzrostu cen towarów, słabych zbiorów spowodowanych zmianami klimatycznymi lub wybuchem pandemii COVID-19. Pandemia COVID-19 pokazała, że osoby najbardziej narażone to także te, które najbardziej odczuwają skutki kryzysu. Stąd też ważne jest dalsze wspieranie grup szczególnie słabszych.
Co najważniejsze, rewitalizacja obszarów wiejskich jest zintegrowanym i kompleksowym podejściem do rozwoju tychże obszarów, z uwzględnieniem rozwoju gospodarczego i tworzeniem miejsc pracy, konsolidacją korzyści płynących ze zmniejszania ubóstwa, zmniejszeniem podatności na zagrożenia, zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego, dobrym zarządzaniem i lepszą ochroną środowiska. Jedynie poprzez kompleksowe zajęcie się tymi aspektami rozwoju obszarów wiejskich można wdrożyć ich rewitalizację. Wyzwanie jakie stoi przed Chinami to wprowadzenie w życie planu rewitalizacji obszarów wiejskich. Przy takim samym poziomie zaangażowania politycznego i takim samym wsparciu jak w przypadku kampanii na rzecz walki z ubóstwem w Chinach, plan ten będzie równie skuteczny jak owa walka.
Foto:CFP

Poprzedni

Amerykańskie dokumenty o Jaruzelskim (cz. II)

Następny

Czar moich „ Jaszczurów”