25 stycznia 2023

loader

Globalne znaczenie chińskiej drogi w ograniczaniu ubóstwa

Wspólnym marzeniem ludzkości jest pozbycie się biedy i życie w dobrobycie. Jako największy kraj rozwijający się i najbardziej zaludnione państwo na świecie, Chiny dokonały wielkich osiągnięć w dziedzinie ograniczania ubóstwa od dawna opierając się na własnych uwarunkowaniach narodowych, aktywnym poszukiwaniu rozwiązań i śmiałej praktyce.

25 lutego odbyła się w Chinach Ogólnokrajowa Konferencja dotycząca osiągnięć Chin w walce z ubóstwem, podczas której Przewodniczący Xi Jinping ogłosił całkowite zwycięstwo w tej walce. Zgodnie z obecnymi wytycznymi 98,99 milionów ubogich mieszkańców wsi zostało wyciągniętych z ubóstwa. Wszystkie 832 dotknięte wcześniej biedą powiaty i wszystkie 128 tys. wiosek pożegnało problem biedy, 28 grup etnicznych o niewielkiej populacji wyszło z ubóstwa. Rozwiązaliśmy ogólne regionalne problemy biedy oraz wykonaliśmy żmudne zadanie wykorzenienia skrajnego ubóstwa. Osiągnięcie to znalazło się już w annałach historii! Niezliczeni synowie i córki Chin świętują to historyczne wydarzenie, które zwróciło uwagę całego świata i miało ogromne znaczenie dla chińskiego i globalnego rozwoju.
Życie codzienne jest podstawą – Chiny już dawno zadeklarowały walkę z ubóstwem
Zgodnie z chińskim zwyczajem mieszkańcy Chin witają się słowami: „czy już zjadłeś?”. Wynika to z faktu, iż przez długi czas w chińskiej historii było zbyt mało żywności, by wystarczyło dla wszystkich, a wspomnienia o czasach głodu pozostawały w pamięci Chińczyków. Historia Chin jest więc historią walki narodu chińskiego z biedą. Wyjście z ubóstwa stało się marzeniem Chińczyków oraz ważną częścią realizacji planu wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Od momentu swego powstania Komunistyczna Partia Chin (KPCh) dąży do urzeczywistnienia swej pierwotnej misji – odnalezienia szczęścia i odrodzenia narodu chińskiego. KPCh zjednoczyła naród chiński i prowadziła go w długoletniej i żmudnej walce o stworzenie własnego dobrobytu. Wraz z rządem chińskim złożyła uroczystą obietnicę wobec ponad miliarda obywateli, że „biedne rejony i ubodzy nie zostaną pozostawieni sami sobie”. Od 2012 r. w Chinach każdego roku ponad 10 mln osób wychodziło z ubóstwa. Jest to liczba równa populacji średniej wielkości kraju. Wszyscy, którzy zostali wyrwani z biedy, nie martwią się już o jedzenie i ubranie, gwarantowane są dla nich: obowiązkowa edukacja, podstawowa opieka medyczna i bezpieczeństwo mieszkaniowe. Tempo rozwoju obszarów dotkniętych ubóstwem znacznie wzrosło. Przebudowano 1,1 mln km dróg wiejskich, linie kolejowe zyskały 35 tys. km. Do wszystkich wsi, do których było to możliwe ze względu na panujące tam warunki, doprowadzono utwardzane drogi, ustanowiono komunikację autobusową i pocztową. Wskaźnik niezawodności zasilania wiejskich sieci energetycznych osiągnął 99 proc. , a sieć światłowodowa i 4G objęła ponad 98 proc. biedniejszych wiosek. Te namacalne niemalże zmiany pozwoliły milionom ubogich rodzin na prowadzenie lepszego życia.
Prymat rzetelnej pracy – osiągnięcia Chin w walce z ubóstwem wcale nie przyszły łatwo.
Światowej skali osiągnięcia w walce z ubóstwem opierają się na silnym przywództwie Komunistycznej Partii Chin, na samodzielności i ciężkiej pracy narodu chińskiego, jak również na solidnych podstawach stworzonych z różnorodnych materiałów gromadzonych od czasu powstania Nowych Chin, a szczególnie od rozpoczęcia okresu reform i otwarcia. Opierają się również na nieprzerwanej i stanowczej wytrwałości w pracy. Osiągnięcia te nie byłyby możliwie bez solidarnych wysiłków całej partii, całego kraju i wszystkich obywateli niezależnie od przynależności etnicznej. W ciągu ostatnich ośmiu lat Przewodniczący Xi Jinping poprowadził siedem sympozjów poświęconych centralnym działaniom w zakresie zmniejszania ubóstwa, przeprowadził ponad 50 inspekcji prac na rzecz walki z ubóstwem, podróżował do czternastu rejonów dotkniętych skrajnym ubóstwem, co pozwoliło mu w pełni zrozumieć sytuację. Chiny włączyły walkę z ubóstwem do swojego krajowego planu rozwoju. W sumie prawie 1,6 bln juanów zainwestowano w specjalne fundusze na rzecz walki z ubóstwem na wszystkich poziomach finansowania, w tym 660,1 mld juanów zainwestował łącznie rząd centralny, wysłano łącznie 255 tys. grup roboczych i ponad 3 mln pracowników, których zadaniem była walka z ubóstwem na obszarach dotkniętych biedą. Działania te stanowiły silną gwarancję wygranej w walce z ubóstwem. Chiny stosują precyzyjną strategię ograniczania ubóstwa i przyjmują odpowiadające wioskom, gospodarstwom domowym i ludziom środki, takie jak rozwój przemysłowy, relokacja, odszkodowania ekologiczne, promocja edukacji i zabezpieczenia społeczne, itp., które to środki poprzez łagodzenie objawów skutecznie wspierają ograniczanie ubóstwa. Chiny trzymają się polityki ograniczania ubóstwa opartej na rozwoju tak, aby zamiast „dawania ryby” „dawać wędkę”, aby zwyciężyć z ubóstwem poprzez transformację z procesu „transfuzji krwi” do „tworzenia czerwonych krwinek” i w ten sposób wyrwać biedę z korzeniami. Na drodze walki z ubóstwem krok po kroku stwarzaliśmy możliwości pośród niemożliwego – w duchu ciężkiej i solidnej pracy dokonaliśmy cudu.
Ważna rola rozwoju – chińska współpraca w ramach ograniczenia ubóstwa jest korzystna dla całego świata.
Jako aktywny orędownik i potężny promotor globalnej redukcji biedy, Chiny wniosły istotny wkład w przyspieszenie światowego procesu ograniczania ubóstwa. W ciągu ostatnich 40 lat reform i otwarcia ponad 700 mln osób w Chinach wyszło z ubóstwa, przyczyniając się do ponad 70 proc. redukcji ubóstwa na świecie. Chiny zgodnie z harmonogramem wyeliminowały absolutne ubóstwo oraz na 10 lat przed planowanym terminem osiągnęły cel ograniczenia ubóstwa określony w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, co znacznie zwiększyło globalne zaufanie do koncepcji zrównoważonego rozwoju. Kontynuując własne działania związane z ograniczaniem ubóstwa, Chiny zawsze dzieliły się ze światem doświadczeniami oraz promowały wymianę międzynarodową i współpracę w zakresie redukcji biedy. Służyły chińską mądrością i podpowiadały rozwiązania mające na celu pozbycie się globalnego problemu ubóstwa. Chiny utworzyły Fundusz na rzecz Pokoju i Rozwoju Narodów Zjednoczonych i Chin oraz Fundusz Pomocy Współpracy Południe-Południe i stale promują projekty w ramach Inicjatywy współpracy w zakresie zmniejszania ubóstwa w Azji Wschodniej i Chińsko-Afrykańskiego Planu Ograniczania Ubóstwa Korzystnego dla Ludzi tak, aby wyniki międzynarodowej współpracy, mającej na celu zmniejszania ubóstwa, przyniosły większe korzyści ludziom ze wszystkich państw. Chiny w dalszym ciągu pogłębiają stopień wspólnej budowy Pasa i Szlaku w połączeniu z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Według raportu Banku Światowego „Inicjatywa Pasa i Szlaku” pomoże 7,6 mln osób wyjść ze skrajnego ubóstwa i 32 mln ludzi pożegnać ubóstwo umiarkowane, zapewniając silny impuls dla międzynarodowej redukcji ubóstwa.
Obecnie społeczność międzynarodowa stoi przed wspólnym wyzwaniem, jakim jest walka z epidemią COVID-19 oraz przywrócenie ożywienia gospodarczego po epidemii, a jedynym słusznym wyborem, by to osiągnąć jest jedność i współpraca. Główne osiągnięcia i praktyka Chin w zakresie zmniejszania ubóstwa wskazują kierunek wspólnego, globalnego rozwoju i dają nadzieję na jego urzeczywistnienie. Chiny są gotowe współpracować ze wszystkimi krajami świata, w tym z Polską, aby przyspieszyć międzynarodowy proces ograniczania ubóstwa, zbudować lepszy, nieznający biedy i dzielący się dobrobytem świat oraz promować budowanie wspólnoty ludzkości mającej tę samą przyszłość.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Premier broni prezesa

Następny

Rok wyzwań i nowych możliwości

Zostaw komentarz