26 stycznia 2023

loader

Informatyków niedostatek

fot. Unsplash

W 2022 r. pracodawcy najczęściej poszukiwali ekspertów IT, specjalistów ds. sprzedaży i pracowników fizycznych – wynika z danych Pracuj.pl. W ostatnich miesiącach aktywność rekrutacyjna firm stopniowo zmniejszała się. Mimo to odnotowano rekordową liczbę ogłoszeń. Z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” wynika, że aż tak różowo nie jest. 36 proc. polskich firm z sektora IT nie chce zmian w strukturach zatrudnienia, 31 proc. przewiduje chęć powiększenia zespołu, a 28 proc. planuje zwolnienia w pierwszym kwartale 2023 r.

W 2022 roku w Pracuj.pl zamieszczono 1,1 mln ofert zatrudnienia, o 13 proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej w historii serwisu. Aktywność firm w obszarze rekrutacji była widoczna szczególnie w I i II kwartale, gdy opublikowano łącznie prawie 600 tys. ofert.

W III kwartale 2022 r. liczba ofert w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej ustabilizowała się, natomiast w IV kwartale widoczne były umiarkowane spadki. Jednak – jak podkreślono – nawet w tej sytuacji okres między październikiem i grudniem przyniósł drugi najwyższy wynik dla IV kwartału w całej historii portalu.

„Pierwsze półrocze 2022 roku pokazało, jak duży potencjał uwolniło postpandemiczne odbicie biznesu, przy jednoczesnym niedoborze talentów. Z kolei II półrocze zasygnalizowało, w jak dużym stopniu wydarzenia gospodarcze wpływają na dynamikę rekrutacji” – skomentował dyrektor zarządzający Pracuj.pl i członek zarządu w Grupie Pracuj Rafał Nachyna.

Najczęściej w 2022 r. poszukiwani byli eksperci ds. IT, do których kierowano 25 proc. ogłoszeń (prawie 280 tysięcy). Na drugiej pozycji z niewielką stratą do lidera znaleźli się specjaliści ds. sprzedaży. Kierowano do nich w całym minionym roku 274 tysiące ofert (25 proc.). W przypadku tej grupy niewątpliwie pozytywnie na jej popularność wśród pracodawców wpływać mogło zdjęcie większości restrykcji związanych z pandemią, co wpływało na większy ruch w centrach handlowych, a także rosnącą sprzedaż – oceniono.

Na kolejnych miejscach uplasowali się pracownicy fizyczni i specjaliści ds. obsługi klienta (w obu przypadkach 13 proc. ofert), a w dalszej kolejności specjaliści ds. finansów (11 proc.) oraz inżynierii (10 proc.).

Branże najbardziej aktywne w poszukiwaniu pracowników to finanse i bankowość (12 proc. ofert), IT (10 proc.) oraz handel detaliczny (9 proc.). Porównując te dane z najbardziej poszukiwanymi specjalizacjami, stwierdzono, że specjaliści IT coraz częściej rekrutowani są także przez firmy, dla których obszar technologii nie stanowi głównego profilu działalności.

Pod koniec zeszłego roku 35 proc. ofert pracy stanowiły oferty umożliwiające pracę zdalną lub hybrydową. W rekrutacji widać było też rosnącą rolę kompetencji cyfrowych – 35 proc. wszystkich ofert dotyczyło specjalizacji, w których kompetencje cyfrowe są istotne. Jak podkreślono, nie chodzi tylko o specjalistów IT, ale też specjalistów od marketingu i reklamy, internetu/ecommerce oraz badań i rozwoju.

„Według Eurostatu Polska zajmuje dopiero 24. miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby osób posiadających kompetencje cyfrowe. Przyglądając się analizie raportu sporządzonego przez Komisję Europejską, aktualnie ok. 85 proc. wszystkich miejsc pracy w Unii Europejskiej wymaga co najmniej podstawowego poziomu tzw. kompetencji cyfrowych. Jak dodają badacze, do 2030 roku ten udział dodatkowo wzrośnie do 9 na 10” – zauważono w raporcie.

W zeszłym roku pracodawcy chętnie rekrutowali na stanowiska juniorskie. 168 tys. ofert (15 proc. wszystkich ogłoszeń) w serwisie dotyczyło stanowisk stażystów, praktykantów, młodszych specjalistów i asystentów, jednak także w przypadku tej grupy widoczne było lekkie wyhamowanie rekrutacji w IV kwartale 2022 roku.

Najwięcej rekrutacji prowadzono w 2022 w województwie mazowieckim, skąd pochodziło co piąte opublikowane ogłoszenie, przy czym udział Mazowsza jest mniejszy niż przed wybuchem pandemii (wówczas 25 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się województwo dolnośląskie (10 proc. ofert), województwo śląskie (9 proc.), małopolskie (9 proc.) oraz wielkopolskie (8 proc.). Z tych pięciu województw pochodziła ponad połowa wszystkich ogłoszeń o pracę.

Zgodnie z raportem „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, IT jest jednym z 5 spośród 8 badanych sektorów, które deklarują pozytywną prognozę rekrutacyjną na najbliższy czas. „Prognoza netto zatrudnienia dla tego sektora, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +3 proc.” – wskazano.

Zaznaczono jednak, że jest to wynik mniejszy o 4 punkty procentowe w ujęciu kwartalnym, a analizując dane rok do roku, można zauważyć spadek na poziomie 41 punktów procentowych. 36 proc. polskich firm z sektora IT nie chce zmian w strukturach zatrudnienia, 31 proc. przewiduje chęć powiększenia zespołu, a 28 proc. planuje zwolnienia w pierwszym kwartale 2023 r. – wynika z badania.

„Mniejsza liczba ofert pod koniec czwartego kwartału 2022 roku była efektem spowolnienia gospodarczego, które kładzie się cieniem na wiele sektorów” – ocenił, cytowany w komunikacie prasowym ManpowerGroup, dyrektor agencji pracy IT Experis Adam Wojtaszek. „Wojna w Europie, jej skutki dla rynku energii niestety odbijają się na każdej branży, w tym również IT” – dodał.

Według danych Job Market Insights, przywołanych w raporcie, w ostatnim kwartale 2022 r. w polskim internecie ukazało się ponad 111 tys. ofert pracy kierowanych do specjalistów z branży IT. Najwięcej możliwości zatrudnienia było w październiku, kiedy widniało ponad 57 tys. ogłoszeń. Zwrócono uwagę, że najwięcej pracowników poszukiwały firmy z Warszawy, Krakowa i Wrocławia, a najwięcej ofert pracy mogli liczyć kandydaci starający się o stanowisko Java Developera, DevOps Engineera, Frontend Developera.

„Presję płacową w branży IT, bardziej niż konkurencja i walka o kandydatów, podbija aktualna sytuacja ekonomiczna, a dokładnie wysoka inflacja. Specjaliści z branży IT, mając na uwadze, że czasy są mimo wszystko mniej pewne, niż jeszcze parę miesięcy temu, zamiast decydować się na polepszenie swojego statusu ekonomicznego poprzez zmianę pracy, otwierają rozmowy w aktualnym miejscu zatrudnienia” – stwierdził Wojtaszek.

Jak podkreślono, plany pracodawców na pierwszy kwartał 2023 roku w branży IT regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) są bardziej optymistyczne, niż przewidywania odnoszące się do polskiego rynku pracy. Prognoza netto zatrudnienia w tym sektorze na I kwartał 2023 roku wynosi +27 proc. – zauważono. Zgodnie z raportem w regionie EMEA 43 proc. firm planuje nowe rekrutacje, 39 proc. chce pozostawić zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, a zwolnienia deklaruje 16 proc. organizacji.

„Proporcje dotyczące modelu współpracy pozostają niezachwiane, głównie jest to B2B, może z lekkim wzrostem zainteresowania umową o pracę z racji identyfikowanych ryzyk. Trudno jednak powiedzieć, czy ten trend się utrzyma, gdy sytuacja się unormuje, a ryzyka z nią związane znikną, bądź zostaną oswojone” – ocenił Wojtaszek.

tr/pap

Redakcja

Poprzedni

Staruszkowie mnożą się na potęgę