24 stycznia 2023

loader

Liderzy mediów z krajów BRICS spotykają się, by planować współpracę po pandemii COVID-19

(201130) — BEIJING, Nov. 30, 2020 (Xinhua) — Executive chairman of the BRICS Media Forum He Ping, also president and editor-in-chief of Xinhua News Agency, presides over the fifth presidium meeting of the BRICS Media Forum in Beijing, capital of China, Nov. 30, 2020. The fifth presidium meeting of the BRICS Media Forum was held via video link Monday, with members pledging joint efforts to improve the forum mechanism and step up post-COVID-19 exchanges and cooperation among BRICS media. In the fight against COVID-19, media organizations from BRICS countries have actively fulfilled their social responsibilities, chronicling BRICS’ joint fight against the pandemic and facilitating the mutual assistance and support between peoples of BRICS countries, said He Ping, executive chairman of the BRICS Media Forum. Amid momentous changes never seen in the last hundred years, BRICS media outlets should grasp the trend of history and act as „facilitators” for peaceful development, said He, also president and editor-in-chief of Xinhua News Agency. He urged BRICS media outlets to be aware of the general trend of global development and be „narrators” of the BRICS story, follow the evolution trends of media and be „leaders” in innovative development, and give full play to the advantages of BRICS collaboration and be „pursuers” of pragmatic cooperation. Xinhua is willing to strengthen cooperation with media from other countries to provide spiritual impetus for defeating the pandemic, reviving the economy and building a community with a shared future, He added. Jose Juan Sanchez, president of Brazil’s CMA Group; Sergey Kochetkov, first deputy editor-in-chief of Russia’s Rossiya Segodnya; Narasimhan Ram, director of The Hindu Publishing Group of India; and Iqbal Surve, executive chairman of Independent Media of South Africa, attended the event as co-chairpersons of the forum. In their speeches, they expressed the hope to further deepen the cooperation among BRIC

Piąte spotkanie prezydium organizacji BRICS Media Forum odbyło się w poniedziałek w formie wideokonferencji. Jego uczestnicy zapowiedzieli podjęcie wspólnych wysiłków na rzecz poprawy funkcjonowania forum oraz zintensyfikowania wymiany doświadczeń I współpracy po pandemii COVID-19.

  • W walce z pandemią COVID-19 media z państw BRICS aktywnie wykonywały swoje obowiązki społeczne, informując o wspólnej walce krajów BRICS z pandemią I ułatwiając wzajemne wsparcie I pomoc między narodami z tych krajów – powiedział He Ping, dyrektor wykonawczy BRICS Media Forum.
  • W obliczu bezprecedensowych zmian, niewidzianych od stu lat, media z krajów BRICS powinny zrozumieć historyczny trend I zadziałać jako podmioty ułatwiające pokojowy rozwój – powiedział He, który jest również przewodniczącym I redaktorem naczelnym agencji informacyjnej Xinhua.
    Wezwał media z krajów BRICS, by były świadome ogólnych trendów w globalnych rozwoju i występowały w roli “narratorów” historii o swoich państwach, nadążały za ewolucją mediów oraz stawały się „liderami” innowacyjnego rozwoju, w pełni wykorzystując możliwości wynikające ze współpracy w ramach BRICS. Wreszcie – by angażowały się w pragmatyczną współpracę.
    Xinhua zamierza zacieśnić współpracę z mediami z innym państw, aby dostarczać duchowej inspiracji do pokonania pandemii, ożywienia gospodarki i zbudowania społeczności, którą łączy wspólna przyszłość – dodał He.
    Pracom forum współprzewodniczyli Jose Juan Sanchez, przewodniczący brazylijskiej CMA Group, pierwszy zastępca redaktora naczelnego rosyjskiej agencji „Rossiya Segodnya” Siergiej Koczetkow, Narasimhan Ram – dyrektor indyjskiej The Hindu Publishing Group oraz Iqbal Surve, dyrektor wykonawczy grupy Independent Media of South Africa. W swoich przemówieniach wyrażali nadzieję na dalsze pogłębianie współpracy między mediami z krajów BRICS, ułatwienie rozwoju stosunków między tymi państwami i na to, że swoją działalnością pomogą budować lepszy świat.
    BRICS Media Forum zostało utworzone z inicjatywy agencji informacyjnej Xinhua, a jego działalność wspólnie z nią zapoczątkowały mainstreamowe media z Brazylii, Rosji, Indii oraz RPA. Prezydium forum jest głównym organem decyzyjnym organizacji.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Sadurski na weekend

Następny

Listy do Mikołaja

Zostaw komentarz