14 marca 2023

loader

Gospodarka 48 godzin

fot. red

Trzy dychy dla doktora

Średnia oferowana stawka godzinowa w 2022 r. dla lekarzy w 2022 r. wyniosła 178,86 zł brutto. Lekarze – oferty pracy (LOP) to istniejąca od 2016 r. platforma wymiany ofert i informacji o pracy dla lekarzy, stworzona i prowadzona przez lekarzy rezydentów w kontekście protestów 2016 r., która działa na platformie Facebook. Społeczność LOP liczy ponad 30 tys. lekarzy i pracodawców. Autorzy raportu wskazują, że w I kwartale 2022 r. stawka godzinowa brutto wyniosła 168,11 zł. W II kwartale – 181,95 zł, w III – 185,17 zł i w IV kwartale – 183,32 zł. Wyliczono, że średnia oferowana stawka godzinowa brutto w 2022 r. wyniosła 178,86 zł. Najwyższe propozycje wynagrodzenia w 2022 r. statystycznie otrzymać można było w woj. małopolskim (209,43 zł), najniższe w woj. świętokrzyskim (136,67 zł) i w woj. podlaskim (137,50 zł). „Im większe miasto jest stolicą województwa, tym większa szansa na lepsze stawki. Wynika to z większego popytu” – stwierdzono w raporcie. Najwyższe wynagrodzenie lekarze mogli otrzymać w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Dane te jednoznacznie świadczą, że krążące w środowisku opinie o dużo większych kwotach otrzymywanych w podstawowej opiece zdrowotnej nie mają potwierdzenia w ofertach pracy na LOP. Najniższe stawki godzinowe oferowane były w szpitalach. W skali roku najwyżej przez oferentów wyceniane były endokrynologia, reumatologia, dermatologia i laryngologia. Najniżej medycyna paliatywna, interna, medycyna rodzinna, pediatria i medycyna ratunkowa.

tr/pap

Redakcja

Poprzedni

Żeromski w objęciach performansu