Gospodarka 48 godzin

Biedniejsi chcą dorabiać

Około 20 proc. polskich pracowników zamierza podjąć wakacyjną pracę dorywczą. Z tych, którzy latem planują pracę sezonową, 64 proc. poszuka zatrudnienia w miejscu zamieszkania, 19 proc. planuje wyjechać do pracy w inny rejon Polski, a 15 proc. wyjedzie za granicę. Jeśli chodzi o wyjazdy za granicę, to największą popularnością cieszy się Holandia (30 proc.), Niemcy (28 proc.), Wielka Brytania (17 proc.) oraz Szwajcaria (15 proc.). Na sezonowe zatrudnienie w lecie najczęściej zamierzają się zdecydować mieszkańcy wsi w obrębie dużych aglomeracji (31 proc.) przede wszystkim mężczyźni w wieku od 18 do 29 lat z wykształceniem podstawowym – czyli ci, co generalnie zarabiają najsłabiej. Spośród osób, które podejmą się pracy wakacyjnej, 56 proc. zamierza wziąć bezpłatny urlop u aktualnego pracodawcy, 22 proc. zamierza zrezygnować z dotychczasowej zatrudnienia, 11 proc. pracować po godzinach i w weekendy, a 5 proc. wykorzystać na ten cel płatny urlop. Co piąty podejmujący wakacyjne zatrudnienie, będzie pracował przy zbiorze owoców i warzyw, co dziesiąty podejmie się pracy na stanowisku sprzedawcy. Takie wyniki podał Monitor Rynku Pracy.

Elektromobil z dopłatą

Rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo stanowi, że można uzyskać dofinansowanie do zakupu auta elektrycznego. Dotyczy to elektropojazdów których cena nie przekroczy 125 tys. zł., a dopłata może sięgnąć 36 tys zł (pod określonymi warunkami).

Komisja raczej zależna

Powstanie państwowa komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat. Komisja będzie dokonywać wpisów do własnego rejestru, mającego zostać dołączonego do obecnego rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Ma też zawiadamiać odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii – czy też o niezawiadomieniu właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Rada Ministrów oświadczyła, że „Komisja będzie niezależna od organów władzy publicznej”, po czym w następnym zdaniu stwierdziła, iż komisja będzie się składać z 7 członków: trzech powołanych przez Sejm większością 3/5 głosów; jednego – powołanego przez Senat większością 3/5 głosów, a także po jednym członku powołanym przez: prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka. Ten skład może wskazywać, że komisja będzie jak najbardziej zależna od organów władzy publicznej – co rzuca nieco światła na to, w jakim kierunku będą szły jej prace.