10 sierpnia 2022

loader

Marzenia o dobrym szefie

O tym, czy pracownicy dobrze czują się w pracy, decydują przede wszystkim relacje z bezpośrednim przełożonym.

W ostatnim czasie czynnikami decydującymi o skuteczności menedżerów stały się zdolności komunikacyjne oraz empatia wobec podwładnych i sytuacji w jakich się oni znajdują. Szefowie zespołów powinni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zwracać uwagę na samopoczucie członków swoich zespołów i starać się zrozumieć czego potrzebują i co wzbudza ich największe obawy. Dzięki temu mogą udzielić pracownikom wsparcia dopasowanego do nowej sytuacji, motywować ich do dalszej pracy oraz wskazać kierunek działań i – co bardzo ważne – odpowiednio go uargumentować.
W Polsce aż 76 proc. zatrudnionych pozytywnie ocenia swoje relacje z szefami i docenia ich starania w czasie pandemii. Tak dobry wynik przynosi badanie firmy doradztwa personalnego Hays Poland na temat relacji z przełożonymi oraz cech, które zdaniem pracowników są wyróżnikami dobrego menedżera. W sondażu przeprowadzonym w okresie od czerwca do sierpnia 2021 roku wzięło udział blisko 1.800 respondentów zatrudnionych w różnych sektorach.
Ponad 3/4 pytanych pozytywnie oceniło swój kontakt z bezpośrednim przełożonym, a 16 proc. określiło go jako neutralny. Świadczy to między innymi o rozwoju kompetencji menedżerskich wśród osób pełniących role kierownicze. Chociaż pandemia i wysoka dynamika towarzyszących jej zmian organizacyjnych unaoczniła braki kompetencji u niektórych menedżerów, to w wielu przypadkach pokazała też odpowiedzialne przywództwo, skoncentrowane na pracowniku i jego potrzebach – i są to zmiany dostrzegane przez zatrudnionych w Polsce.
Respondenci zapytani o to, czy ich przełożony sprostał wyzwaniom związanym z pandemią, najczęściej udzielali odpowiedzi twierdzącej. Odpowiedź „tak” zaznaczyło 43 proc. respondentów, a „raczej tak” kolejne 29 proc. Zaledwie 12 proc. negatywnie oceniło skuteczność przełożonych w czasie pandemii.
Zdaniem pracowników dobry menedżer powinien posiadać cechy związane zarówno ze sprawczością i skutecznością w biznesie, jak i budowaniem poczucia wspólnoty. Ankietowani twierdzą, że dobry przełożony powinien wykazywać się wiedzą, konsekwencją w działaniu oraz odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Wśród kompetencji miękkich menedżerów respondenci jako najważniejsze najczęściej wymieniali otwartość, komunikatywność, umiejętność aktywnego słuchania i motywowania. Często pojawiały się również odpowiedzi związane z empatią i szacunkiem do innych, nierzadko formułowane jako tzw. „bycie człowiekiem”, okazywanie ludzkiej twarzy w relacjach zawodowych.
Według ekspertów rynku pracy, u podstaw dobrych relacji z zespołem leży przede wszystkim otwartość menedżera na potrzeby swoich współpracowników. Menedżerowie powinni stawiać na jasną komunikację, przedstawiać konkretny plan działania oraz strategię. W rezultacie członkowie zespołu zyskują poczucie dążenia do wspólnego celu, co przekłada się na wzrost zaangażowania. Jeśli firma przechodzi transformację lub znajduje się w trudnej sytuacji, to warto informować współpracowników o zachodzących zmianach, jednocześnie dając im pewność, że menedżer robi wszystko, aby zadbać o ich interes.
– Sprawowanie funkcji liderskiej jest tak naprawdę działaniem na rzecz innych. Od osoby, która po raz pierwszy obejmuje funkcję kierowniczą wymaga to zmiany myślenia, ponieważ od tej pory na polu zawodowym przestaje być indywidualną jednostką, a staje się „głową” całego zespołu, za który odpowiada. Przy czym ta odpowiedzialność dotyczy nie tylko wyników, ale też satysfakcji i ogólnego dobrostanu pracowników. Jeśli menedżer jest tego świadomy, to ma to ogromny, pozytywny wpływ na relacje. Podwładni bardzo doceniają taką postawę – komentuje dyr. Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland.
Atmosfera w pracy wpływa na satysfakcję pracowników z życia zawodowego, może również ich motywować lub zniechęcać do podejmowania dalszych kroków związanych z pracą. Aż 66 proc. respondentów stwierdziło, że jakość relacji z przełożonym wpływa na ich plany zawodowe. Odsetek osób potwierdzających tę zależność jest wysoki zarówno wśród osób pozytywnie, jak i negatywnie oceniających swoje relacje z przełożonym (kolejno 64 i 76 proc.).
Pozytywne relacje z szefem dla wielu pracowników są dodatkowym argumentem za pozostaniem w firmie. Natomiast jeśli przełożony jest dla swojego podwładnego mentorem i okazuje wsparcie w zdobywaniu nowych umiejętności, to takie działania przyczyniają się do ogólnego rozwoju zawodowego pracownika. Gdy relacje z przełożonym są złe, to najczęściej jest to jeden z głównych powodów dążenia do zmiany miejsca pracy.
O tym, jak ważny dla pracownika jest dobry menedżer i jego styl zarządzania oraz jak wielki wpływ ma to na satysfakcję z pracy, rekruterzy słyszą na niemal każdej rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydaci mówią czasem o nienajlepszych relacjach z przełożonymi. Zawsze jednak mają nadzieję na zbudowanie pozytywnej relacji w nowym miejscu pracy.
– Pełnienie funkcji menedżerskiej to praca na rzecz swojego zespołu i całej organizacji. Ta rola nie polega na wydawaniu rozkazów, lecz prowadzeniu stałej konwersacji w sposób zrozumiały i podparty faktami – dodaje Aleksandra Tyszkiewicz. Oby zrozumieli to wszyscy szefowie

trybuna.info

Poprzedni

Polski Ruch Lewicowy

Następny

W mętnej wodzie łatwo łowić ryby

Zostaw komentarz