6 grudnia 2022

loader

Panie sieci się nie boją

Starszym użytkownikom komputerów częściej zdarza się zapomnieć, jak wykonać konkretne działania w internecie. Mają też większe problemy z akceptacją wszelkich zmian.

Korzystania z internetu można nauczyć się w każdym wieku. Twierdzi tak zdecydowana większość kobiet między 45. a 70. rokiem życia.
Jedną z głównych motywacji do rozpoczęcia nauki są dla nich więzi rodzinne. Po pomoc w nauce obsługi komputera i korzystania z sieci, zwracają się najczęściej do swoich bliskich (59 proc.), a 31 proc. z nich korzysta z Internetu wyłącznie z pomocą bliskiej osoby.
Co ciekawe, kobiety, które nie zdecydowały się na rozwój umiejętności cyfrowych deklarują, że czynnikiem, który mógłby je do tego przekonać, byłaby właśnie możliwość uzyskania pomocy od członków rodziny lub przyjaciół.
– Wsparcie osób z rodziny jest jednym z kluczowych czynników sprzyjających pełniejszemu korzystaniu z Internetu przez osoby starsze. Badania pokazują, że seniorzy są mniej skłonni do eksperymentowania z technologią oraz uczenia się metodą prób i błędów, dlatego też chętniej polegają na pomocy innych – mówi socjolog, dr Dominik Batorski. 
Osoby po 60. roku życia, niezależnie od płci, deklarują, że kluczową rolę w nabywaniu przez nich kompetencji cyfrowych odgrywają wnuki, najczęściej nastoletnie.
Wynika to przede wszystkim z faktu, że dziadkowie w mniejszym stopniu wstydzą się przyznać, że czegoś nie wiedzą przed swoimi wnukami niż przed własnymi dziećmi. Wiąże się to z obecnym zaburzeniem tradycyjnego kierunku przekazywania wiedzy i doświadczenia od pokolenia starszego do młodszego. W klasycznym modelu rodzice przekazują wiedzę swoim dzieciom – osoby starsze, czują się więc mniej komfortowo, gdy rola ta odwraca się i ich dziecko ma stać się ich nauczycielem.
Wnuki natomiast wykazują znacznie większą cierpliwość do dziadków, niż dzieci w stosunku do starszych rodziców, i lepiej przekazują im wiedzę na temat korzystania z nowych technologii i Internetu.
Częstszy kontakt z rodziną, czytanie e-książek z dużą czcionką i dokonywanie płatności przez Internet, to tylko niektóre z najważniejszych korzyści wymienianych przez osoby dojrzałe, jakie płyną z korzystania z nowych technologii.
Spora część osób wykluczonych cyfrowo przyznaje jednak niestety, że nie czuje potrzeby nabywania umiejętności internetowych (blisko 60 proc.), a 7 proc. badanych nie wie, jakie korzyści mogłoby czerpać w związku z korzystaniem z sieci. Dlatego ważnym jest, by młodzi nie tylko uczyli swoich rodziców i dziadków korzystania z Internetu, lecz także podpowiadali, jak – dzięki dostępowi do komunikatorów, informacji, wiedzy, rozrywki, produktów czy usług – ich życie może zmienić się na lepsze.

trybuna.info

Poprzedni

Debata o Polsce

Następny

Trzeba płacić bez szemrania