24 stycznia 2023

loader

Masz pod opieką zwierzę? Pomóż mu przetrwać zimę!

Fundacja ZWIERZ przedstawia: 3 najważniejsze potrzeby zwierząt zimą – to proste: ciepłe schronienie, jedzenie i woda, ruch!

Psy i koty są wrażliwe na niesprzyjające warunki atmosferyczne, a dla zwierząt zamieszkujących tereny wiejskie zima jest okresem szczególnie trudnym. Wymagają szczególnej troski i odpowiedzialności ze strony opiekunów!

Na czym ta troska i odpowiedzialność powinny polegać – tłumaczy poniższy film.

Niezapewnienie odpowiedniego pomieszczenia chroniącego zwierzę przed wpływem warunków atmosferycznych oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia jest wykroczeniem. Grozi za ten czyn kara aresztu albo grzywny (art. 37 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt).

Jeżeli na stałe utrzymujesz zwierzę w warunkach zagrażających jego zdrowiu a nawet życiu lub powodujących cierpienie – jest to przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za ten czyn kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 35 ust. 1A w zw. z art. 6 ust. 2 pkt. 17 i 19. ustawy o ochronie zwierząt).

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Poprzedni

Popyt na przyczepy

Następny

Flaczki tygodnia