Dołożyli olimpijczykom do emerytur

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poinformowało, że wzrosną znacząco tzw. emerytury olimpijskie, czyli świadczenia pieniężne dla sportowców, którzy zdobyli medale igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich.

Obecnie olimpijskie emerytury przyznawane osoba uprawnionym do ich pobierania 2844,74 zł netto. Przysługuje ona wszystkim medalistom olimpijskim i paraolimpijskim. Ponadto mogą się o nią ubiegać sportowcy, którzy w 1984 roku wywalczyli medale w zawodach „Przyjaźń 84”, paraolimpijczycy, którzy stawali na podium w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 rokiem i będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijski (dotyczy to także igrzysk głuchych lub zawodów sportowych, odbywających się przed 2001 rokiem i będących odpowiednikiem igrzysk głuchych). O uzyskanie świadczenia trzeba wystąpić z wnioskiem. Jest ono wypłacane dożywotnio od czterdziestego roku życia. „Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie o sporcie zakłada wzrost wysokości stypendiów specjalnych i świadczeń olimpijskich, m.in. tzw. emerytura olimpijska wzrośnie o 812,78 zł, tj. z 2844,74 złotych do 3657,52 zł. Dodatkowo emeryturą olimpijską zostaną objęci reprezentanci Polski na olimpiadzie szachowej organizowanej przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE)” – podało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Kwota emerytury olimpijskiej uzależniona jest od obowiązującej w danym roku tzw. kwoty bazowej ogłaszanej w ustawie budżetowej. „W 2021 roku wynosi ona 2844,74 zł i jest taka sama dla każdego świadczeniobiorcy –informuje resort. Podana kwota to kwota netto. Od świadczenia dla sportowców nie są pobierane składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a od 2016 roku świadczenie zwolnione jest z podatku dochodowego. Z danych ministerstwa wynika, że obecnie emeryturę olimpijską pobierają w sumie 593 osoby, w tym 265 olimpijczyków, 268 paraolimpijczyków oraz 60 uczestników zawodów „Przyjaźń 84”. Olimpijczycy, którzy zdobyli więcej niż jeden medal, otrzymują tylko jedną emeryturę olimpijską.