Eskalacja zbrodni

Od czasu, gdy Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, poziom przestępczości na tle nienawiści rasowej, narodowościowej i religijnej nieustannie rośnie. To nie tylko spektakularne zamachy, ale przede wszystkim codzienne napaści i pogróżki.

 

Głośnych w ostatnich latach aktów terroru z udziałem białych suprematystów w USA nie należy traktować jako przypadków izolowanych od innych przemian społecznych. Najnowszy raport FBI dowodzi, że Ameryka jest zalewana falą przestępstw z nienawiści, która wzbiera cały czas od momentu objęcia funkcji prezydenta przez Donalda Trumpa.

W latach 2013-2015 liczba przestępstw z nienawiści na terenie Stanów Zjednoczonych oscylowała wokół wartości 5500. Dzień po wyborze Trumpa na prezydenta, 9 listopada 2016 r., policja odnotowała wzrost liczby przestępstw na tle pochodzenia i tle rasowym z 10 (poprzedniego dnia) do 26 i rosła dalej przez kolejne 10 dni. Od tamtego czasu roczny poziom nienawistnej aktywności ciągle wzrasta, mimo że ogólny poziom przestępczości w USA nieznacznie spadł.

Tegoroczny raport FBI podaje, że liczba odnotowanych karalnych aktów nienawiści wyniosła w 2017 r. już 7106. Około 60 proc. spośród nich dotyczyło rasy lub pochodzenia osób poszkodowanych. Kolejne 20 proc. miało podłoże religijne. Wśród poszkodowanych znalazło się ponad 2000 Afroamerykanów i ponad 900 amerykańskich Żydów. W ponad 4000 przypadków ofiarom grożono śmiercią lub napaścią fizyczną, a w ponad 3000 – zniszczeniem mienia, w tym podpaleniami.

Wnioski FBI skomentowali przedstawiciele mniejszości etnicznych w Stanach Zjednoczonych. Maya Berry z Amerykańskiego Instytutu Arabskiego jednoznacznie obwinia obecny rząd: – To jasne, że administracja Trumpa w dużej mierze przestała przywiązywać wagę do urzędowego obowiązku walki z przemocą opartą na uprzedzeniach, a retoryka samego prezydenta w wielu przypadkach stanowiła wyraźny wkład w jej szerzenie”. Wyraziła poza tym przekonanie, że stosowany przez policję system zgłoszeń jest wadliwy i nie odpowiada rzeczywistym potrzebom ochrony mniejszości przez nienawiścią.