1 października 2022

loader

Gospodarka 48 godzin

Banki po nowemu
Jeśli parlament zaakceptuje rządowe propozycje, to nastąpią zmiany w funkcjonowaniu banków. Polskie prawo bankowe zostanie dostosowane do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Do tej pory bowiem, czego rząd PiS nie ujawniał, metody działania banków w naszym kraju daleko odbiegały od standardów unijnych. W zmianach chodzi o zwiększenie odporności banków i domów maklerskich na wypadek kryzysu na rynku finansowym. Prawo bankowe obejmie swoim zakresem także finansowe spółki holdingowe (i o działalności mieszanej). Usprawniony zostanie przepływ informacji między Komisją Nadzoru Finansowego i Bankowym Funduszem Gwarancyjnego na temat banków i domów maklerskich. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na bank i dom maklerski dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć ich częstotliwość. Podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, powinien także przekazać informacje o podmiotach należących do tej samej grupy oraz o powiązaniach w ramach grupy. Oddziały banków zagranicznych będą musiały przedkładać Komisji Nadzoru Finansowego roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności.

Ile można zarobić
Raport Instytutu Emerytalnego przedstawił analizę efektów finansowych płynących z przystąpienia pracownika do Pracowniczego Planu Kapitałowego. Jak policzył dyr. Grzegorz Chłopek, uczestnik, który zarabia średnią krajową, po dziewięciu miesiącach tego roku przeciętnie zarobiłby na czysto 935 zł. Zysk ten w większości pochodziłby z wpłat pracodawcy (599 zł) i tzw. opłaty powitalnej z Funduszu Pracy (250 zł). Przy tym wyliczeniu jest jednak kilka „ale”. I tak, trzeba pamiętać, że jest to kwota przeciętna – a więc odchylenia od niej mogą być bardzo duże. Kwota zysku została wyliczona na podstawie warunków już minionych, które wcale nie muszą powtórzyć się w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. Zarobki w wysokości nie mniejszej od średniej krajowej osiąga w Polsce około jednej trzeciej ogółu zatrudnionych, a więc dla pozostałych ewentualny zysk z PPK byłby sporo niższy. W miarę upływu kolejnych miesięcy, opłata powitalna straci na znaczeniu, a coraz bardziej będzie się liczyć zysk wypracowywany przez instytucje finansowe zarządzające pieniędzmi zgromadzonymi w PPK. Zysk ten może być zaś ujemny przez całe lata.

Najpierw kwalifikacja
Rada Ministrów oświadczyła, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, planowane jest stworzenie tzw. funduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne. Szczegółowe zasady tego funduszu mają być określone w ustawie, której jeszcze nie ma. Wiadomo już natomiast, że kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 będzie dokonywał lekarz na podstawie przeprowadzonego badania oraz wywiadu z pacjentem, co zostanie udokumentowane w ankiecie i stosownej dokumentacji medycznej. Nie będzie możliwe prowadzenie badania kwalifikacyjnego na zasadzie teleporady. Trzeba się więc będzie pofatygować do przychodni i liczyć na to, że badanie pozwoli na uzyskanie pozytywnej kwalifikacji. Przyjęcie szczepionki zostanie zapisane w systemie komputerowym. Osoby zaszczepione, po zweryfikowaniu tego faktu będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług publicznej służby zdrowia, nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich, nie muszą też odbywać kwarantanny w wypadku kontaktu z zakażonym.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Szkoła wyższa jako realizacja marzeń i skutecznych działań profesora Andrzeja Janowskiego

Następny

Bezprawie w czasach zarazy

Zostaw komentarz