Gospodarka 48 godzin

Podatki bez opóźnień

Pracodawcy na złożenie PIT-ów do urzędów skarbowych mieli czas do końca stycznia. Zdecydowana większość z nich zdążyła na czas, przekazując fiskusowi blisko 22,8 mln dokumentów, które już zostały rozliczone przez Krajową Administrację Skarbową. Mimo pewnych problemów, system elektronicznego wyliczania podatków przez KAS funkcjonował dosyć sprawnie, a poczta już nie będzie przeżywać kwietniowego szczytu wysyłania zeznań podatkowych.

Firmom będzie dobrze

Przedsiębiorcy w dalszym ciągu pozytywnie oceniają kondycję polskiej gospodarki. Indeks „Busometr” stworzony przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pokazuje 55,2 pkt – czyli, że uważają oni, iż perspektywy gospodarcze są dobre. To wynik zbliżony do tego z II połowy . 2018 roku – i coraz bardziej odosobniony wśród wielu znacznie mniej optymistycznych prognoz dotyczących polskiej gospodarki. Punkt widzenia zależy jednak od punktu siedzenia, a przedsiębiorcom w Polsce wiedzie się bardzo dobrze. Nie inwestują, więc mają bardzo duże zasoby kapitałowe, a władza obiecuje im obniżki podatków. Ciekawe, że zdecydowanie najlepiej prezentują się wyniki dotyczące rynku pracy (płace i zatrudnienie). Tu wartość indeksu wynosi 60,4 pkt. Tak więc, rzekomy brak rąk do pracy w Polsce nie jawi się jako szczególnie dotkliwy problem. Zapewne dlatego, że przedsiębiorcy mają tradycyjnie węża w kieszeni. Tylko 35 proc. z nich deklaruje w najbliższym czasie wzrost wynagrodzenia swych pracowników. Co do koniunktury gospodarczej to wskaźnik wynosi 55,6 pkt. (wzrost o 0,2 pkt. w stosunku do poprzedniego badania). 36 proc. przedsiębiorców twierdzi, że w perspektywie najbliższego półrocza, sytuacja gospodarcza poprawi się, natomiast tylko 24 proc. spodziewa się jej pogorszenia.

Chętniej się ubezpieczamy

Państwowe towarzystwo ubezpieczeniowe PZU zanotowało w 2018 r. najwyższy od 5 lat roczny zysk netto, wynoszący 5,4 mld zł. Składka przypisana brutto osiągnęła zaś 23,5 mld zł co było rekordem w historii grupy PZU. Nastąpiła też poprawa wskaźnika rentowności kapitałów własnych do 22,1 proc. To wynik najwyższy od 4 lat. Polacy stopniowo stają się coraz starsi i zamożniejsi, a więc rośnie ich skłonność do ubezpieczenia się. Pokazuję to na przykład poprawa wyników PZU Zdrowie – tu wartość przychodów zwiększyła się o 26 proc. a liczba umów o 53 proc. proc. rok do roku.