Gospodarka 48 godzin

Jakość przed ceną

Jakość, cena i miejsce pochodzenia produktu to główne czynniki brane pod uwagę przez konsumentów podczas codziennych zakupów. Respondenci zapytani, czy robiąc zakupy produktów codziennego użytku zwracają uwagę na kraj pochodzenia, w zdecydowanej większości (66 proc.) odpowiedzieli twierdząco. Jeszcze wyższy odsetek odpowiedzi wskazujących na umacniające się wśród polskich konsumentów postawy związane z tzw. patriotyzmem zakupowym dało pytanie: „Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że mając możliwość wyboru, należy kupować produkty polskiego pochodzenia?”. Aż 78,2 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a tylko 12 proc. było przeciwnego zdania. Takie wnioski wynikają z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przez firmę ASM. Okazuje się, że w ostatnich trzech latach zauważalna jest wyraźna zmiana zachowań konsumenckich. Od 2017 r. wyniki badań dowodzą, że Polacy, robiąc zakupy, na pierwszym miejscu stawiają jakość produktu czy usługi, a na drugim cenę. Jeszcze 5–10 lat temu było odwrotnie: w opinii zdecydowanej większości ankietowanych to cena, za jaką nabywaliśmy produkt, była decydującym kryterium podczas podejmowania decyzji o jego zakupie. Jednak patrząc całościowo na wyniki badań, należy przyznać, że cena produktu ma nadal duże znaczenie podczas zakupów. – Można stwierdzić, że Polaków cechuje swego rodzaju racjonalność konsumencka. Chcemy nabywać produkty i usługi dobrej jakości, ale poszukujemy ich w pewnym określonym przedziale cenowym, który jest dla nas akceptowalny – mówi Michał Lipiński, dyrektor konkursu „Teraz Polska”.

Używany nie cofany

Wystartowała kampania Uczciwych Sprzedawców Aut Używanych „Sprawdzony – Niekręcony”, mająca na celu wprowadzenie pisemnej gwarancji przebiegu na polskim rynku sprzedaży samochodów używanych. W kampanii uczestniczą firmy sprzedające auta używane, dealerzy oraz komisy samochodowe. Biorące udział w kampanii firmy deklarują w załączniku do umowy z klientem, że sprzedawane przez nich auta używane są sprawdzone i mają „gwarancję przebiegu”. Jeśli klient na podstawie regulaminu akcji udowodni, że samochód miał w ostatnim okresie przed transakcją cofnięty licznik, to sprzedawca auta będzie musiał nie tylko zwrócić klientowi pieniądze za samochód (bo to w większości przypadków wynika z przepisów prawa), ale także wypłacić mu karę umowną w wysokości 1000 złotych. – Zdecydowaliśmy się robić tę kampanię, bo na naszym rynku ciągle jakieś 70 proc. samochodów, przywożonych z Zachodu ale i tych z Polski ma kręcone liczniki. I trzeba z tym skończyć – mówi Marek Konieczny, prezes Związku Dealerów Samochodów, jednego z organizatorów kampanii.