Gospodarka 48 godzin

Oczekiwania powyborcze

Przedsiębiorcy oczekują ograniczenia ciągłych zmian prawa gospodarczego, szczególnie w obszarze podatków, oraz dużo większej jednoznaczności przepisów. Chcą też skrócenia rejestracji pracowników cudzoziemskich aż do 48 godzin, poszerzenia listy państw, z których pracodawcy mogą pozyskiwać pracowników na uproszczonych zasadach oraz możliwości wydłużenia okresu legalnej pracy cudzoziemca w Polsce. To postulaty BCC, podnoszone dlatego, że pracownikom zagranicznym można płacić mniej niż Polakom.

OFE jeszcze działają

We wrześniu Otwarte Fundusze Emerytalne zyskały średnio +1,2 proc. Na koniec tego miesiąca aktywa OFE warte były 154,26 mld zł. Wszystkie fundusze osiągnęły we wrześniu zysk. Największy – OFE Złota Jesień (1,6 proc.).

Firmy państwowe idą w PPK

Państwowe towarzystwo ubezpieczeniowe PZU podpisało dotychczas ponad 590 umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z największymi pracodawcami w Polsce. Zatrudniają łącznie ponad 300 tysięcy pracowników. Wśród tych firm, głównie państwowych, które zdecydowały się na współpracę z PZU, są m.in. PKN Orlen oraz grupa Energa. PZU ogłosił, że rezygnuje na rok z pobierania opłat za prowadzenie PPK. Jest to biznesowa decyzja, mająca sprawić, że coraz więcej pracodawców zdecyduje się na ofertę PZU – co w przyszłości, kiedy opłata będzie już obowiązywać, zaowocuje wyższymi przychodami dla PZU.
Kiedy rynek zawodzi
Pojęcie „zawodność rynku”oznacza zjawiska negatywne obserwowane na rynku. Występują one wówczas, gdy splot różnych okoliczności wpływa na decyzje jednostek w taki sposób, że nie prowadzą one do racjonalnych, korzystnych i najbardziej efektywnych skutków dla całego społeczeństwa. Tzw. raport Sterna wskazuje, że zmiany klimatu są właśnie taką zawodnością rynku – stwierdza Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Opracowanie Sterna wskazuje, że mechanizmy oparte na bodźcach rynkowych (jak podatek ekologiczny) stanowić mogą sposób radzenia sobie z takimi nieprawidłowościami. Z takim podejściem zgadza się ponad 3,5 tys. ekonomistów – sygnatariuszy stanowiska w sprawie podatku od emisji dwutlenku węgla wśród których jest 27 laureatów nagrody Nobla i 4 byłych przewodniczących Rezerwy Federalnej. TEP wskazuje, że w celu minimalizowania skutków zmian klimatycznych istnieje konieczność wykorzystywania mechanizmów rynku wraz z odpowiednimi instrumentami państwa (jak np. podatek węglowy czy systemy handlu emisjami). TEP podkreśla równocześnie, że sam podatek bez efektywnie funkcjonujących rynków, będzie miał ograniczone efekty ekonomiczne.