Pomysły na ratowanie ludzi i pracy

Pomoc dla firm powinna wiązać się ze zobowiązaniem, że ubieganie się o nią jest jednoznaczne z deklaracją utrzymania zatrudnienia w przedsiębiorstwie na dotychczasowym poziomie.
Posłowie Lewicy zaprezentowali „Plan ratunkowy” dla gospodarki. Zdaniem Lewicy, ten plan zostałby wprowadzony, gdyby rząd PiS rozmawiał z przedsiębiorcami i z pracownikami. Rząd nie prowadzi jednak takich rozmów, więc Lewica go wyręcza, proponując swoje rozwiązania po długich i szczegółowych konsultacjach z kolejnymi branżami, izbami gospodarczymi oraz związkami zawodowymi.
Lewica proponuje:

 • Zasadę zgodnie z którą każdy przedsiębiorca – bez względu na branżę – który utraci 75 proc. przychodów rok do roku z powodu pandemii oraz wprowadzonych obostrzeń, będzie mógł wystąpić o dodatkową pomoc, nawet jeżeli specyfika jego działalności nie została ujęta we właściwej ustawie.
 • Zwiększenie do poziomu 15 tysięcy złotych pomocy dla przedsiębiorców i rozciągnięcie w czasie o kolejne 6 miesięcy, możliwości ubiegania się o nią. Rozwiązanie to w razie nie ugaszenia pandemii, powinno być przedłużane.
 • Objęcie pomocą kobiet, które w ubiegłym roku były na urlopach macierzyńskim, czy też na urlopie wychowawczym. Zgodnie z obecną tarczą prawo do wsparcia im nie przysługuje. Kwota wsparcia powinna być wyliczona na podstawie ostatniego miesiąca pracy przed urlopem wychowawczym lub urlopem macierzyńskim.
 • Zmianę rozporządzenia rządu o pomocy dla gmin i zwiększenie ogólnej kwoty wsparcia z 1 mld do 4 mld złotych oraz wprowadzenie prostego kryterium otrzymania pomocy, jeżeli chodzi o kwestie utraconych dochodów z PIT-u i CIT-u za miesiące listopad i grudzień 2020 r. oraz styczeń 2021 r. Tym samym pomoc otrzyma nie 200, ale wszystkie 2499 gmin, bez względu na to jakie są sympatie polityczne mieszkańców danego regionu.
 • Pomoc dla firm powinna wiązać się ze zobowiązaniem, że ubieganie się o nią jest jednoznaczne z deklaracją utrzymania zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie na dotychczasowym poziomie.
  Lewica zaznacza, że nie jest opozycją totalną, więc nie mówi „nie bo nie” i nie popiera każdego protestu tylko dlatego, że jest protestem przeciwko rządowi. Działacze Lewicy deklarują, że zależy im na tym, żeby Polska była krajem bezpieczniejszym i sprawiedliwym dla wszystkich. Dlatego apelują do rządu o przyjęcie proponowanych rozwiązań.
  Rząd PiS obiecał jednak pomoc tylko dla około 200 gmin położonych na terenach górskich (rządzi w nich przeważnie Prawo i Sprawiedliwość), które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. Mają one otrzymać ok. 1 mld zł wsparcia, lecz jedynie wtedy jeżeli inwestują i mają zmniejszone wpływy od lokalnych przedsiębiorców z tytułu podatku od nieruchomości. Jednak i te znikome obietnice nie są pewne, gdyż Rada Ministrów podjęła tylko uchwałę obiecującą pomoc – a uchwała w polskim systemie prawnym jest praktycznie tylko wyrazem określonych intencji i nikogo do niczego konkretnie nie zobowiązuje.
  Również posłowie i działacze Partii Zieloni przedstawili własną “Tarczę 7.0″ – czyli listę 10 rozwiązań, wspierających pracowników i przedsiębiorców z zamkniętych branż (zwłaszcza gastronomicznej, fitness i hotelarskiej). Miałyby one obowiązywać w trakcie pandemii oraz przez kolejne trzy miesiące po lockdownie, aby pozwolić zagrożonym branżom na odbudowę. Oto te propozycje:
 1. Bezwarunkowa pomoc. 2000 zł wsparcia dla pracowników (także na umowach cywilnoprawnych) z którymi rozwiązano lub ograniczono umowę na okres trwania lockdownu oraz kolejne 3 miesiące. Z zastosowaniem metody “złotówka za złotówkę”, dla osób, których wynagrodzenie spadło poniżej 2000 zł.
 2. Zwolnienie ze składek ZUS do odwołania lockdownu oraz przez kolejne trzy miesiące.
 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości.
 4. Nałożenie 5 proc. VAT na usługi gastronomiczne, fitness, hotelarskie i kulturalne przez dwa lata, jako forma średniookresowej pomocy dla firm.
 5. Pomoc z wszystkich dotychczasowych Tarcz dla wszystkich dotkniętych obostrzeniami przedsiębiorców, według deklaracji o faktycznie wykonywanej działalności, a nie według kodu PKD.
 6. Zawieszenie obowiązywania umów kredytów i leasingów.
 7. Obniżenie czynszów. Dopłaty do czynszów w lokalach wynajmowanych od właścicieli prywatnych w wysokości 50 proc. w przypadku niemożności prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawowe obniżenie czynszów w lokalach należących do Skarbu Państwa, samorządów, spółek państwowych i innych podmiotów zależnych.
 8. Zwolnienie z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu za okres lockdownu.
 9. Wsparcie dla studentów. Uwzględnienie w tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju umów zawieranych ze studentami, którzy dziś są wykluczeni z pomocy.
 10. Otwarcie ogródków gastronomicznych od 20 marca i zwolnienie ich z opłat za zajmowaną przestrzeń przez samorządy.