24 stycznia 2023

loader

Rachunek sumienia Mateusza Morawieckiego

Nie wydaje się, by premier był skłonny do sporządzenia rzetelnego bilansu swej działalności, więc inni mu w tym pomogli. 

Opolscy działacze Unii Pracy dokonali całościowej  oceny działalności publicznej Mateusza Morawieckiego. Wykonali za premiera rachunek sumienia. Jak twierdzą, skoro minęło sześć lat rządów „zjednoczonej prawicy”, w tym prawie cztery lata kierowania rządem przez Mateusza Morawieckiego, jest to najwyższa pora na taki rachunek sumienia i uświadomienie popełnionych przez siebie grzechów. Ewentualne kolejne lata premierowania mógłby teoretycznie wykorzystać na naprawę negatywnych skutków swych działań i dokonanie zadośćuczynienia.

Oto więc główne grzechy popełnione  przez Mateusza Morawieckiego, w trakcie tych 6 lat obecności w rządzie „zjednoczonej prawicy” i w Sejmie:

 1. Jako poseł „zjednoczonej prawicy”, a dokładniej Prawa i Sprawiedliwości, wspólnie z kolegami posłami uczestniczyłem w niezgodnym z Konstytucją „reformowaniu” wymiaru sprawiedliwości
 2. Będąc premierem godziłem się by przygotowywane przez moich ministrów inicjatywy legislacyjne „podrzucać” do Sejmu jako inicjatywy poselskie w celu wyłączenia ich z procedury legislacyjnej, w której koniecznością jest uzyskanie opinii zainteresowanych stron
 3. Niekonstytucyjnymi reformami wymiaru sprawiedliwości wprowadzonymi przez mój rząd doprowadziłem do konfliktów z Unią Europejską a w konsekwencji do nałożonych przez nią kar finansowych
 4. Reformy dotyczące wymiaru sprawiedliwości wprowadzone przez mój rząd doprowadziły do upolitycznienia prokuratury, co obecnie skutkuje bezkarnością wielu aferzystów „zjednoczonej prawicy” oraz do ignorowania zgłaszanych przez   NIK   przestępstw.
 5. Jako poseł RP głosowałem za anulowaniem wyboru prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego
 6. Jako poseł RP jestem współodpowiedzialny za wybór do Trybunału Konstytucyjnego sędziów dublerów
 7. Uczestniczyłem w nieodpowiedzialnym wyborze Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza (prokuratora stanu wojennego) na sędziów Trybunału Konstytucyjnego
 8. Wbrew obowiązującemu prawu organizowałem wybory prezydenckie
 9. Mój brak wyobraźni sprawił, że organizowane przeze mnie i moich kolegów wybory prezydenckie się nie odbyły, a S karb Państwa utracił ponad 70 mln zł.
 10. Zaniedbując swoje obowiązku Szefa Rządu, w czasie pandemii uczestniczyłem bezpośrednio w kampanię Andrzeja Dudy. Mój udział w jego kampanii był etycznie naganny.
 11. Środki państwowe (nie partyjne) wbrew prawu poprzez „tekturowe czeki” i tournée po Polsce angażowałem w kampanię Andrzeja Dudy.
 12. Angażując się w kampanię Andrzeja Dudy i wykorzystując w niej wspomniane środki publiczne pozbawiłem te wybory uczciwych zasad (równych szans kandydatów).
 13. W trakcie kampanii wyborczej zdarzało mi się kłamać, za co musiałem przepraszać, bo tak zawyrokował Sąd.
 14. Wbrew posiadanej wiedzy, w trakcie kampanii, na wiecach wyborczych wmawiałem rodakom, że nie muszą bać się pandemii.
 15. W kwestii pandemii nie miałem i nie mam wypracowanej strategi walki z nią, przez co moje  działania są przypadkowe i spóźnione, czego  skutkiem była olbrzymia liczba zgonów, jedna z najwyższych w Europie.
 16. Obawiając się lobby antyszczepionkowego nie wprowadziłem obostrzeń mimo nasilenia pandemii.
 17. Z powodu tych obaw nie przygotowałem z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnych aktów prawnych umożliwiających wdrażanie działań ograniczających pandemię.
 18. Poprzez brak tych przepisów uniemożliwiłem pracodawcom sprawdzanie szczepień pracowników i odpowiednią organizację pracy z wykorzystaniem tej wiedzy, co pozwoliłoby minimalizować zagrożenia covidowe poprzez wykorzystanie certyfikatów szczepionkowych.
 19. Nie przygotowałem dla przedszkoli i szkół rozwiązań, które umożliwiałyby powszechne testowanie dzieci i młodzieży oraz opiekunów i nauczycieli.
 20. Dyrekcje szkół pozbawiłem możliwości monitorowania szczepień uczniów, aby maksymalnie ograniczać zagrożenie covidowe.
 21. Moje zaniedbania przed kolejnymi falami pandemii wpłynęły na jej szybki rozwój
 22. Przyjąłem błędne założenie, że będziemy się przyglądać rozwojowi pandemii i tworzyć jak najwięcej łóżek covidowych, często kosztem łóżek przeznaczonych dla innych chorych, stwarzając zagrożenie dla ich zdrowia i życia.
 23. Mój brak strategii walki z pandemią sprawił, że tworzyły się kolejki karetek z pacjentami przed izbami przyjęć.
 24. Poprzez brak stosownych przepisów dotyczących wykorzystywania certyfikatów szczepionkowych w codziennym funkcjonowaniu obywateli, doprowadziłem do zmniejszenia ich zainteresowania szczepieniami.
 25. W moich działaniach, nie tylko dotyczących walki z pandemią, często wygrywał piar co ujawniły maile Michała Dworczyka, ujawniające perfidną a czasem wręcz bezczelną „kuchnię” rządzenia.
 26. W porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim zaproponowałem przepisy antyimigracyjne niezgodne z konwencjami międzynarodowymi.
 27. Eliminując dziennikarzy z polskich terenów przygranicznych oddałem pole propagandzie Aleksandra Łukaszenki.
 28. Rezygnując z uczestnictwa obserwatorów międzynarodowych na granicy z Białorusią, rozgrywałem ten konflikt zgodnie z interesem mojej partii i Jarosława Kaczyńskiego.
 29. Wyraziłem zgodę na państwowy status Marszu Niepodległości organizowanego przez narodowców, co podniosło rangę ich wystąpień kompromitujących Polskę na forum międzynarodowym, a części rodakom uniemożliwiło świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości.
 30. Stworzyłem mechanizmy ograniczające transparentność finansów publicznych i możliwość ich kontroli poprzez stworzenie różnych funduszy umożliwiających wydatkowanie pieniędzy poza budżetem państwa.
 31. Decydując się na udział w rządzie postanowiłem ukryć swój majątek i przepisałem go na żonę, by jego wielkość nie raziła suwerena a nie w pełni transparentne transakcje nie były dla mnie zbytnim obciążeniem.

Ten rachunek sumienia uświadamia, że premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, wbrew jego patriotycznym deklaracjom, interes Prawa i Sprawiedliwości przysłania interes Polski. Panie premierze! Najwyższa pora na żal za grzechy i naprawę wyrządzonych szkód czyli zadośćuczynienie! – apeluje opolska organizacja Unii Pracy.

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Gospodarka 48 godzin

Następny

Pomoc żywnościowa może być skuteczniejsza