Gospodarka 48 godzin

Z jedną wykładnią

Zdaniem organizacji przedsiębiorców do polskiego prawa należy wprowadzić powszechną w całej Polsce i obowiązkową wykładnię prawną lub podatkową przepisów, dokonywana przez organ centralny (na przykład Ministerstwo Finansów) po przegranej sprawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Taki wyrok NSA powinien być dla państwa jednoznaczną dyrektywą co do interpretowania przepisów we wszystkich podobnych sprawach. W rezultacie, przedsiębiorcy nie byliby uzależnieni od dowolnych interpretacji dokonywanych przez urzędników skarbowych. W skali kraju nastąpiłby przegląd – a w efekcie aktualizacja i ujednolicenie interpretacji podatkowych i prawnych wydanych wcześniej przez organy fiskusa. Byłoby to z korzyścią dla całej polskiej gospodarki, ale ograniczałoby woluntaryzm służb skarbowych i wymagało lepszych kompetencji ze strony ich funkcjonariuszy. Dlatego więc wydaje się niemożliwe do przeprowadzenia w naszym kraju.

Upadłość po nowemu

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa upadłościowego. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze, czyli bez wyznaczania sędziego-komisarza. Rozwiązanie to pozwoli odciążyć administrację sądową od obsługi najprostszych spraw dotyczących upadłości konsumenckiej. Dzięki temu sądy będą mogły się skupić na bardziej złożonych sprawach związanych z restrukturyzacją i upadłością. Nowe rozwiązanie dotyczy przede wszystkich tych przypadków, gdy w masie upadłościowej brak jest znaczącego majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzycieli. Chodzi także o sytuacje, w których nie przewiduje się powstania sporów dotyczących wysokości zadłużenia i jego struktury. Wprowadzono też możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tak zawartego układu. Aby usprawnić procedurę upadłościową zrezygnowano z konieczności badania przez sąd – na etapie ogłaszania upadłości – zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. O ogłoszeniu upadłości powinien przede wszystkim decydować stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a nie ocena zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu zadłużenia. Obecnie możliwość oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie ustalenia, że dłużnik sam doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, jest przyczyną różnic orzeczniczych w poszczególnych sądach, co przyczynia się do powstania zjawiska tzw. „turystyki upadłościowej”. Ewentualne niewłaściwe zachowania dłużnika będą badane na etapie ustalenia planu spłat zaległości, a zatem wtedy, gdy o zachowaniach dłużnika będą mogli wypowiedzieć się także wierzyciele. Wówczas podejmowana będzie decyzja, czy możliwa jest odmowa oddłużenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *