Gospodarka 48 godzin

Lekki wzrost długu

Dług polskiego sektora rządowego i samorządowego wyniósł na koniec pierwszego kwartału 2019 roku 1 bilion 54,86 mld zł, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu z końcem 2018 r – podało Ministerstwo Finansów. Za wzrost zadłużenia odpowiada sektor zarządzany przez rząd, w tym zwłaszcza zadłużenie samego Skarbu Państwa, które zwiększyło się o 2,4 proc. Mimo to, dług liczony w relacji do produktu krajowego brutto spada.

Przedwyborcze obietnice

Rada Ministrów zaproponowała, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wzrosło do 2450 zł brutto (wzrost o 8,9 proc. w porównaniu z rokiem bieżącym), a stawka godzinowa do 16 zł. Rząd podkreśla, że obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie mieć pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych.

Helena na monecie

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu pierwszą monetę z nowej serii „wielkie aktorki”. Uwieczniono na niej Helenę Modrzejewską. Na rewersie uwieczniono portretowy wizerunek Heleny Modrzejewskiej z portretu Franka Fowlera z 1884 r., jej autograf, oraz kolorowy wachlarz sceniczny aktorki jako wklejka porcelanowa. Na awersie pokazano fragment kurtyny Henryka Siemiradzkiego z teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie. Srebrna moneta o nominale 20 zł wyemitowana została w nakładzie do 16 000 sztuk. Cena monety nakładzie do 16 000 sztuk. Cena monety w oddziałach okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner to 210 zł.

Tam na urlop – i do pracy

Prognoza zatrudnienia (przygotowana przez Manpower) przewiduje, że w Unii Europejskiej najłatwiej będzie teraz o pracę w krajach żyjących z turystyki, czyli w Chorwacji i Grecji, gdzie przewaga pracodawców planujących zwiększanie zatrudnienia nad tymi, którzy przewidują redukcje wynosi odpowiednio plus 23 proc. i plus 20 proc. Jest to oczywiście związane z sezonowym napływem turystów. W Polsce prognoza wynosi plus 9 proc. Najtrudniej będzie o pracę na Węgrzech, gdzie prognoza zatrudnienia to zaledwie minus 2 proc. (choć nad Balaton też się przecież chętnie jeździ). Prognoza zatrudnienia to średnia ustalana z wszystkich ważniejszych branż gospodarki.