28 czerwca 2022

loader

Gospodarka 48 godzin

Gorsze nastroje

W marcu 2022 r. odnotowano w Polsce pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich, w stosunku do poprzedniego miesiąca – ocenia GŁówny Urząd Statystyczny. To przede wszystkim skutek napaści Rosji na Ukrainę oraz pandemii. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje w konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 39 pkt. GUS-owski wskaźnik ufności konsumenckiej może przyjmować wartości od minus 100 do plus 100 pkt. Wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad nastawionymi optymistycznie. W marcu wszystkie elementy składowe bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największe spadki odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 22,0 pkt i 15,8 pkt.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 11,0 pkt dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów, 4,6 pkt dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 2,8 pkt dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju. W odniesieniu do marca 2021 r. obecna wartość bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej jest niższa o 16,0 pkt. Także wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, przedstawiający oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 12,2 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł minus 31,5 pkt. Tu także zmniejszyły się wszystkie jego składniki. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w marcu spadł o 11,3 pkt w porównaniu do marca ubiegłego roku.

Mogą świecić długo

Na polskich kolejach trwa wymiana oświetlenia. Dotychczas w sumie zainstalowano ponad 37 tys. lamp LED (w ubiegłym roku – ok. 1 tys.) na ponad 3 tys. obiektów – peronów, przejść podziemnych, kładek, przejazdów kolejowych. Nowe światło to mniejsze zużycie energii elektrycznej i niższa emisja dwutlenku węgla. W porównaniu do stosowanych wcześniej lamp rtęciowych lub sodowych, oświetlenie LED w ujęciu rocznym pozwala na uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej przez PKP w wysokości ok. 7400 megawatogodzin, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną blisko 3000 gospodarstw domowych. Wymiana opraw oświetleniowych to także zysk dla środowiska – redukcja emisji CO2 o ponad 5300 ton rocznie. Dla porównania: szacuje się, że 1 hektar sosnowego lasu wchłania rocznie 20 ton CO2. – Montowanie oświetlenia LED to jedno z działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Przy aktualnych cenach energii elektrycznej eksploatacja posiadanego oświetlenia LED-owego przekłada się na roczne oszczędności rzędu 5,5 mln zł – mówi Piotr Majerczak z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Główne zalety lamp LED to mniejsze zużycie energii, dłuższa żywotność i bezawaryjność. Mogą one świecić nawet przez 12 lat. Możliwe jest też sterowanie intensywnością świecenia, a to dodatkowe oszczędności w zużyciu energii i ograniczenie emisji CO2.

 

Andrzej Leszyk

Poprzedni

Dziennik Trybuna 2022-04-01 nr 2302

Następny

Jedzmy stosownie do pory roku