12 marca 2023

loader

Skutek drogich mandatów?

fot. Unsplash

W 2022 r. posiadacze pojazdów zgłosili w sumie ponad 1,7 mln szkód z tytułu ubezpieczeń OC i AC czyli o ok. 90 tys. mniej niż w 2021 roku. Łączna wartość odszkodowań i świadczeń z polis komunikacyjnych wypłaconych przez ubezpieczycieli to 14,6 mld zł.

Na koniec 2022 r. baza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zawierała 27,6 mln aktywnych umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz 7 mln dobrowolnych polis autocasco (AC). Rok wcześniej liczby te wynosiły odpowiednio: blisko 27 mln w przypadku OC i 6,6 mln w przypadku AC.

UFG podał, że w 2022 r. właściciele pojazdów zgłosili do ubezpieczycieli ponad 1,7 mln szkód, w tym blisko 1 mln z tytułu ubezpieczenia OC i ok. 760 tys. z tytułu ubezpieczenia AC. W obu przypadkach liczba ta była niższa niż w 2021 r. – dla ubezpieczeń OC o ponad 50 tys. szkód, zaś dla AC – od blisko 40 tys. szkód.

Ubezpieczyciele wypłacili w ubiegłym roku łącznie 14,6 mld zł odszkodowań i świadczeń z polis komunikacyjnych. W przypadku OC była to kwota bliska 8,5 mld zł, natomiast wypłaty z AC sięgnęły ponad 6 mld zł.

Według UFG w 2022 r. do największej liczby szkód zgłaszanych ubezpieczycielom dochodziło w poniedziałki (ok. 284 tys. łącznie z polis OC i AC) i piątki (278 tys.), a do najmniejszej – w niedziele (120 tys.), gdy ruch na drogach jest znacząco mniejszy. Najbardziej niebezpiecznymi miesiącami okazały się maj (152 tys. zdarzeń) i czerwiec (151 tys.). Najmniej szkód odnotowano w listopadzie, kiedy to ich liczba wyniosła ok. 125 tysięcy

Jak przypomniał dyrektor Departamentu Zasobów Informacyjnych i Analiz w UFG Kamil Gala, od stycznia br. na stronie UFG jest dostępny Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR), który pozwala sprawdzić własną historię ubezpieczeniowo-szkodową. System zrealizowano dzięki współfinansowaniu z funduszy unijnych.

Gala wyjaśnił, że system zawiera historię ubezpieczeń komunikacyjnych (m.in. polisy OC i AC oraz szkody) z ostatnich 5 lat, a także ocenę eSCOR, która pokazuje, jak użytkownik o takiej historii wypada na tle swojej grupy geograficzno-wiekowej. „Można pobrać ocenę ogólną, opartą tylko na historii ubezpieczeniowej, oraz ocenę szczegółową, która dodatkowo uwzględnia ubezpieczany pojazd oraz rodzaj ubezpieczenia. Te parametry również mogą wpływać na wysokość oceny” – zaznaczył Gala.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi ogólnopolską bazę danych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów. Fundusz wypłaca także odszkodowania oraz świadczenia poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników, a także w wypadkach i kolizjach, w których sprawca szkody nie został ustalony. 

tr/pap

Redakcja

Poprzedni

Będzie mniej słodko