30 września 2022

loader

Spada autorytet Kościoła

W ostatnich tygodniach przeprowadzony został szereg badań i sondaży przeprowadzonych wśród Polaków i Polek, z których wynika, że mamy coraz bardziej negatywny stosunek do Kościoła katolickiego.

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla Onet.pl 27 listopada za pomocą metody CATI na próbie 1100 osób, w którym sprawdzano poziom zaufania Polaków do różnych instytucji, wynika że zaledwie 40 proc. ankietowanych ufa Kościołowi katolickiemu. Jest to spadek aż o 18 pkt. procentowych w porównaniu z rokiem 2016, kiedy PiS dochodził do władzy. Jeszcze większą różnicę zauważymy porównując ilosć respondentów, którzy stwierdzili, że Kościołowi nie ufają. W 2016 roku było to zaledwie 24 proc., podczas gdy w tegorocznym badaniu jest to aż 42 proc.. Oznacza to, że po raz pierwszy, więcej Polaków nie ufa niż ufa tej instytucji.

Polacy coraz mniej ufają kościołowi. Pytani o swój ogólny stosunek do instytucji również wyrażają coraz mniej pochlebne opinie. W badaniu IBRiS dla Rzeczpospolitej, przeprowadzonym pomiędzy 13 a 14 listopada metodą CATI na grupie 1100 respondentów, jedynie 35 proc. Polaków określiło swój stosunek do Kościoła jako pozytywny.

31 proc. badanych określiło swój stosunek jako neutralny, a 32 proc. jako negatywny.

Z badania wynika, że najszybciej laicyzującą się grupą osób są młodzi ludzie (między 18. a 29. rokiem życia). Wśród nich nastawienie do Kościoła jest negatywne (47 proc.) lub neutralne (44 proc.). Im osoby starsze, tym stosunek do Kościoła przechyla się w stronę pozytywną. To może oznaczać, że wraz z wymianą pokoleniową, Polska będzie posuwać się do przodu w laicyzacji.

Badanie dla Rp sprawdzało również poziom zaufania do kard. Stefana Dziwisza, któremu zarzuca się tuszowanie pedofilii w KK. Źle ocenia go 58 proc. Polaków, z czego wśród mieszkańców Małopolski odsetek ten wynosi aż 72 proc. Pozytywnie, w Polsce i woj. małopolskim ocenia go odpowiednio 20 proc. i 12 proc.

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Poprzedni

Potrójne objawienie

Następny

Czyja policja?

Zostaw komentarz