9 grudnia 2023

loader

Chiny – Europa – Polska: gospodarka i globalizacja

Konferencja na powyższy temat zorganizowana została w Uniwersytecie Warszawskim przez władze i pracowników Uniwersytetu, Instytutu Boyma oraz Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS).

Kluczowe problemy konferencji zostały zarysowane w przemówieniach-prorektora UW prof. Macieja Duszczyka, ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej Liu Guangyuan, prezesa rady Instytutu Boyma Patrycji Pendrakowskiej oraz prezesa CASS prof. Xie Fuzhan.
Przedmiotem pierwszej części obrad były perspektywy rozwojowe gospodarki chińskiej.
Prof. Zhang Yuyan – dyrektor generalny działającego w ramach CASS Instytutu Gospodarki i Polityki Światowej – podkreślił, że w ciągu najbliższych 15 lat nastąpi wzrost uprzemysłowienia, udoskonalenie oświaty i służby zdrowia. Przedsiębiorstwa w swych działaniach muszą uwzględniać rosnące koszty pracy w Chinach. Zwiększać się będzie znaczenie chińskiego sektora prywatnego. Instytucje powinny stawać się być bardziej transparentne. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie będą chronione lepiej niż dotychczas.
Zespoły ekspertów współpracujących ze Światową Organizacją Handlu (WTO) i Unią Europejską działają na rzecz utrzymania multilateralnych zasad w handlu międzynarodowym. Chińska polityka otwarcia na rynki globalne jest korzystna dla WTO.
Od roku 2020 nastąpi istotny wzrost współpracy regionalnej z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Dalszej otwartości na rynki globalne służą m.in. negocjacje z Indiami i Australią.
W stosunkach pomiędzy Chinami a Unią Europejską występują różnice zdań dotyczące bilansu obrotów handlowych i dostępu do niektórych rynków.
Drugą częścią konferencji była problematyka nowego chińskiego aktu prawnego dotyczącego zagranicznych inwestycji bezpośrednich.
Prof. Huang Ping – dyrektor generalny Instytutu Studiów Europejskich CASS stwierdził, że nowe prawo zapewnia ochronę inwestycji zagranicznych i stwarza zachętę dla ich promowania. Prawo to jest reakcją na zgłoszoną przez firmy zagraniczne w 2013 roku, w Szanghaju listę nieprawidłowości. Odpowiadając na pytanie mówca wyraził pogląd, że byłoby celowe, aby polskie przedsiębiorstwa obecne w Chinach wykazały większe zainteresowanie rozległymi regionami gospodarczymi, a nie ograniczały swej uwagi do Pekinu i Szanghaju. Około 100 małych i średnich przedsiębiorstw włoskich odniosło sukcesy rynkowe na terenach odległych od metropolii.
Następne 10 lat będzie okresem bardziej zrównoważonego rozwoju gospodarki chińskiej. Można oczekiwać wzrostu chińskich inwestycji w Polsce. Jak dotychczas Węgry są czołowym w regionie odbiorcą tych inwestycji.
Prof. Huang Ping, który jest przewodniczącym sieci think – tank Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia (EŚW) oraz prezesem Instytutu Chiny – EŚW w Budapeszcie wyraził nadzieję, że sieć ta będzie pomocna w procesie rozwoju współpracy.
Do grupy 16 państw EŚW dołączyła Grecja. Zinteresowanie szerszą współpracą z Chinami wykazuje też Austria.
Dr Justyna Szczudlik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) wyraziła pogląd, że celowe jest oczekiwanie i obserwacja stosowania w praktyce prawa o inwestycjach zagranicznych.
Dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich stwierdził, że polski eksport do Chin jest bezpieczny. Adrian Zwoliński – pracownik badawczy Instytutu Boyma wyraził pogląd, że nowe prawo oznacza wielką zmianę, która-jak stwierdził niedawno premier Li Keqiang – obejmie również sektor finansowy.
* * *
Rozmowy i kontakty nawiązane w trakcie konferencji pomiędzy uczonymi chińskimi i polskimi powinny zintensyfikować wymianę informacji i koncepcji badawczych. Szczególne znaczenie ma współpraca na rzecz zachowania i umocnienia multilateralizmu w handlu międzynarodowym.

Andrzej Wilk

Poprzedni

Nie zejdziemy z pola walki

Następny

Pytania po szczycie

Zostaw komentarz