2 października 2022

loader

Kluczowe dane o gospodarce Chin w pierwszych trzech kwartałach 2020 r.

(201025) — BEIJING, Oct. 25, 2020 (Xinhua) — Costumers select goods at a tax-free shop in Sanya, south China’s Hainan Province, Oct. 5, 2020. (Xinhua/Guo Cheng)

Gospodarka Chin odnotowała wzrost o 0,7 proc. rok do roku w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r., dzięki skutecznej kontroli rozprzestrzeniania się COVID-19 i zdecydowanym wysiłkom rządu na rzecz wspierania popytu i konsumpcji.

Poniżej przedstawiono kluczowe dane dot. gospodarki Chin w pierwszych trzech kwartałach, podczas gdy gospodarka chińska wciąż się rozpędza.
PKB ponownie rośnie – po 1,6-procentowym spadku w pierwszym półroczu i spadku o 6,8 proc. w pierwszym kwartale.
Produkcja przemysłowa wzrosła o 1,2 proc. rok do roku, odwracając spadek o 1,3 proc. w pierwszej połowie roku.
Sprzedaż detaliczna dóbr konsumenckich wzrosła o 0,9 proc. rok do roku w III kwartale i był to pierwszy kwartalny wzrost w tym roku.
Inwestycje w środki trwałe wzrosły o 0,8 proc. rok do roku w pierwszych trzech kwartałach 2020 r.
Całkowita wartość inwestycji w środki trwałe wyniosła w tym okresie 43,65 bln juanów (ok. 6,5 bln dolarów amerykańskich).
W pierwszych trzech kwartałach powstało łącznie 8,98 mln nowych miejsc pracy w miastach, co oznacza wykonanie 99,8 proc. przyjętego rocznego planu.
Dochód rozporządzalny per capita wyniósł w trzech pierwszych kwartałach 2020 r. 23 781 juanów, 3,9 proc. więcej, niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.
W pierwszych dziewięciu miesiącach roku chiński wskaźnik cen konsumpcyjnych, główny miernik inflacji, wzrósł o 3,3 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Z każdym kwartałem odbicie gospodarki chińskiej jest coraz wyraźniejsze
Najlepsze w ciągu roku wyniki gospodarka chińska odnotowała w III kwartale. W pierwszych dziewięciu miesiącach zanotowano wzrost o 0,7 proc. rok do roku. Stała się tym samym pierwszą z głównych gospodarek światowych, które po zapaści wywołanej COVID-19 odzyskały tendencję wzrostową.
To znakomite odbicie po spadku o 6,8 proc., jaki miał miejsce w I kwartale, gdy wirus zbierał swoje żniwo. W miarę, jak pandemia była opanowywana, gospodarka znowu zaczynała rosnąć. W II kwartale odnotowano wzrost o 3,2 proc. W III – wzrost o 4,9 proc.
– Jak pokazują tendencje zmian kluczowych wskaźników, chińskie zapobieganie epidemii i odbudowa gospodarki wyróżniają się na tle światowym, co pokazuje silną odporność i żywotność gospodarki – mówi Liu Ahua, rzecznik prasowy Narodowego Biura Statystycznego (NBS).
Kluczowe opanowanie epidemii
Obserwując trajektorię odbicia chińskiej gospodarki, trudno nie zauważyć znaczenia wysiłków na rzecz opanowania epidemii.
Gdy tylko zauważono pierwsze ogniska COVID-19, Chiny nie traciły czasu i przystąpiły do ratowania ludzi. Stworzyły strategię obejmującą masowe testowanie, śledzenie kontaktów, ścisłe lockdowny – to sprawiło, że epidemia znalazła się pod kontrolą.
Niedawne działania prewencyjne przeprowadzone przez kompleks szpitali w Qingdao we wschodnich Chinach pokazały efektywność tego podejścia. W ciągu pięciu dni przetestowano ponad 10 mln ludzi – przedsięwzięcie bez precedensu na świecie – a „pacjenci zero” zostali wykryci w tym samym czasie, co wykluczyło ryzyko dalszej transmisji wirusa.
– Podczas ośmiu dni wolnych z okazji Święta Narodowego, zakończonych 8 października, Chińczycy odbyli 637 mln podróży. To pokazuje, że wirus jest pod kontrolą – mówi Zhong Nanshan, ceniony specjalista ds. chorób układu oddechowego.
Poważne kroki w dziedzinie gospodarki
Z tym samym oddaniem i stanowczością, z jakimi ratowano życie ludzi, Chiny wypracowały metody ochrony firm i ludzi przed uderzeniem ze strony COVID-19 od samego początku epidemii. Wzmocniono wsparcie dla kredytobiorców, zwiększono skalę inwestycji, obniżono składki.
Oficjalne dane pokazują, że obniżki podatków i składek wyniosły łącznie 1,88 bln juanów (ok. 280,9 mld dolarów amerykańskich) w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku. Skorzystały z tego firmy w całym kraju, od butików po producentów płytek obwodu drukowanego.
Aby zapewnić firmom, zwłaszcza małym, jakże potrzebną płynność, Chiny zaproponowały rozwiązania takie jak nowe instrumenty kredytowe czy wykorzystanie dotychczasowej historii podatkowej jako podstawy do udzielenia kredytu, dzięki czemu nawet hodowcy świn z Chongqing, metropolii, gdzie dominuje intensywne rolnictwo, mogli uzyskać kredyty, by przetrwać trudny czas.
Podczas gdy epidemia w pierwszych miesiącach roku nie pozostała bez wpływu na skalę zatrudnienia, Chiny wprowadziły wielopłaszczyznowe środki na rzecz odzyskania miejsc pracy, ułatwienia rekrutacji kluczowych pracowników i ożywienia postulatów pracowniczych poprzez zachęcanie do nowych form działalności gospodarczej.
Jedną z głównych metod ochrony gospodarki przed wstrząsami wywołanymi COVID-19 było wzmacnianie firm w dłuższej perspektywie. Firmy przechodziły transformację cyfrową, inwestowały w nową infrastrukturę, silniejsze stały się wezwania do zielonego rozwoju.
Państwo zobowiązało się do zainstalowania w każdej gminie systemu utylizowania odpadów medycznych, co najprawdopodobniej stworzy nową gałąź gospodarki, która do 2023 r. osiągnie wartość 11 mld juanów. Napędzaniu wewnętrznego popytu oraz przyciąganiu inwestycji z zagranicy będzie również sprzyjać budowanie nowej infrastruktury – 5G, AI, chmur obliczeniowych.
Chwaląc chiński wzrost jako „pozytywny impuls dla gospodarki światowej”, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) Kristalina Georgiewa stwierdziła, że wzrost gospodarki chińskiej jest również ważny dla państw, które są związane z nią poprzez międzynarodowe łańcuchy wartości – popyt w Chinach jest dla nich impulsem wzrostu.
Oficjalne dane pokazują, że bezpośrednie inwestycje zagranicznej w Chinach kontynentalnych wzrosły o 25,1 proc. rok do roku, osiągając we wrześniu wartość 99,03 mld juanów. Był to szósty z rzędu miesiąc wzrostu wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Cała grupa wiodących firm globalnych, jak producent wind JLD, Uniqlo czy Nestle, dokonała w tym roku w Chinach nowych inwestycji lub je zapowiedziała. Wiele innych stwierdziło, że osiągnęła w tym kraju dużo wyższe zyski niż w innych regionach.
– Jesteśmy dobrej myśli co do perspektyw rynku chińskiego, będziemy kontynuować inwestycje w tym kraju – powiedział dyrektor BMW China Jochen Goller.
Wyzwaniem dla Chin pozostaje utrzymanie momentu wzrostu. Rzecznik Liu ostrzega, że stworzenie podstaw dla zrównoważonej odbudowy wymaga dalszej konsolidacji z powodu światowej niepewności i nierównych wyników gospodarczych poszczególnych części kraju.
Niemniej – gdy wirus został w znacznej mierze opanowany w Chinach, konsumenci znów ciągną do restauracji i centrów handlowych, wskakują do samolotów i pociągów, wypełniają dzielnice turystyczne i kina. Gospodarka chińska jest coraz bliżej poziomów sprzed COVID-19.
W swoim najnowszym raporcie World Economic Outlook IMF prognozuje dla Chin wzrost gospodarczy 1,9 proc. w 2020 r. W tym samym czasie gospodarka światowa skurczy się o 4,4 proc.
– Ogólnie rzecz biorąc, Chiny mają podstawy, warunki i przekonanie co do tego, że obecny trend utrzyma się w IV kwartale i w skali całego roku – mówi rzecznik Liu.
Handel zagraniczny Chin bije rekord w III kwartale dzięki metodom wspierania wzrostu
Chiński handel zagraniczny odbudował się po nieszczęściach pandemii COVID-19 i w III kwartale odnotował silny wzrost, dzięki szeregowi działań wspierających ze strony rządu.
Handel zagraniczny wzrósł o 7,5 proc. rok do roku, do 8,88 bln juanów (1,32 bln dolarów amerykańskich) w III kwartale, bijąc historyczny rekord kwartalny. Eksport podskoczył o 10,2 proc., import – 4,3 proc., mówi Główna Administracja Celna (GAC).
Kwartalne wartości zarówno eksportu, jak i importu osiągnęły w III kwartale 2020 r. rekordowy poziom, mówi rzecznik prasowy GAC Li Kuiwen.
W pierwszych trzech kwartałach chiński zagraniczny handel towarami osiągnął wartość 23,12 bln juanów, rosnąc o 0,7 proc. rok do roku, odwracając spadek odnotowany w pierwszych dwóch kwartałach, gdy handel zagraniczny kraju spadł pod ciężarem pandemii COVID-19.
– Odbicie nastąpiło mimo wzrostu tendencji protekcjonistycznych i unilateralistycznych w związku z rozwojem pandemii, powiedział Li. Dodał, że struktura chińskiego handlu również poprawiła się w tym czasie.
Handel w rozumieniu ogólnym, przy uwzględnieniu dłuższych łańcuchów produkcyjnych, lepiej uwzględniając zdolności produkcyjne kraju, wzrósł w ciągu dziewięciu miesięcy o 2,1 proc., zwiększając swój udział w ogólnym handlu towarami.
Firmy prywatne odegrały znaczącą rolę we wzroście handlu. Ich handel zagraniczny wzrósł w ciągu trzech kwartałów o 10,2 proc.
Centralne i zachodnie regiony kraju bardziej przyczyniły się do wzrostu dzięki kontynuacji polityki otwarcia. Handel zagraniczny w tych regionach odnotował wzrost o 8,3 proc. rok do roku.
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowowschodniej pozostało największym partnerem handlowym Chin w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. Za nim znalazły się Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Handel z krajami „Jednego pasa i jednego szlaku” wzrósł o 1,5 proc., jak pokazują dane GAC.
Chiny uruchomiły szereg działań, w tym usprawnienie procedur odprawy celnej i obcięcie kosztów dla firm w celu ograniczenia wpływu COVID-19 na handel zagraniczny.
– Kontrola celna we wrześniu została uproszczona piąty miesiąc z rzędu – mówi rzecznik Li.
Chiny wprowadziły również zachęty dla transgranicznego e-handlu i innych innowacyjnych form handlu, by wspierać zrównoważony rozwój handlu – mówi rzecznik.
Jako że Chiny nadal prowadzą politykę prohandlową i wdrażają nowy model rozwoju, mają duże szanse na kolejne przełomowe osiągnięcia w gospodarce i handlu zagranicznym – podsumowuje Li

Agencja Xinhua

Poprzedni

Sadurski na dzień dobry

Następny

Joe Biden. Nareszcie!

Zostaw komentarz