27 września 2022

loader

Tag: fotowoltaika

Fundusz SINO-CEE kontynuuje inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej

Pierwsze elektrownie fotowoltaiczne typu greenfield w Polsce uruchomione z pełnym sukcesem. Pierwsze cztery elektrownie (4 MWp) z całości 51,5 MWp polskich elektrowni fotowoltaicznych (PV), w które zainwestował Fundusz SINO-CEE (SINO-CEE Fund, SINO-CEEF) na początku 2020 roku zostały oficjalnie ukończone po roku budowy i pomyślnie przyłączone…

Władzy energetyczne mrzonki

Rząd nagle przyspieszył i ogłosił długo oczekiwaną „Politykę energetyczną Polski do 2040 roku”. To, co publicznie pokazano, to tylko streszczenie strategicznego dokumentu, ale i tak zawiera bardzo ambitne zapisy, uwzględniające plany europejskie oraz fantazje własne. Najbardziej bajkowym celem jest zeroemisyjny system energetyczny, ale z zastrzeżeniem, że jest to cel…

Przyszłość energetyki odnawialnej

Najlepsze perspektywy rozwoju mają przed sobą instalacje fotowoltaiczne. Od wprowadzenia w Polsce w 2015 roku regulacji korzystnych dla odnawialnych źródeł energii, widać́ z roku na rok wzrost liczby i mocy tych instalacji w naszym systemie elektroenergetycznym. Dominującą rolę pełni tu fotowoltaika. Pojawiają się nawet prognozy,…