6 lipca 2022

loader

Tag: wspomnienie

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Józefa Tejchmy Wielkiego Polaka, wspaniałego człowieka o ogromnej wrażliwości i inteligencji, współtwórcę i lidera ruchu młodowiejskiego, działacza pełniącego z godnością najwyższe funkcje państwowe i polityczne, a jednocześnie bardzo skromnego, niezwykle zasłużonego dla wielu pokoleń Polek i Polaków.…

Cierpliwy krytyk – Jerzy Niesiobędzki (1934-2021)

Zmarł JERZY NIESIOBĘDZKI (87 lat), wybitny krytyk i eseista, Prezes Honorowy Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polski. Przez wiele lat związany z Toruniem i Bydgoszczą, kierownik literacki teatrów w tych miastach, zastępca redaktora naczelnego bydgoskich „Faktów” był wnikliwym obserwatorem teatru…

Stanisław Gebethner (1935-2021)

Zmarł Profesor Stanisław Gebethner. Współczesnym politykom z niczym szczególnym się już nie kojarzy – mojemu pokoleniu i mnie osobiście tak. Pierwsze skojarzenie mam natury powiedziałbym prywatnej, osobistej. W 1969 roku mój ówczesny kierownik seminarium magisterskiego prof. Witold Zakrzewski („Tutkiem” zwany), szef Katedry Prawa…

Głębokie współczucie

Panu Posłowi Markowi Dyduchowi   wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci   Brata   składa   Włodzimierz Czarzasty Wicemarszałek Sejmu RP  

Wyrazy współczucia

Koledze Markowi Dyduchowi wyrazy współczucia z powodu śmierci Brata Koleżanki i koledzy z Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy

Ryszard Filipski (1934-2021)

W latach siedemdziesiątych, w numerze tygodnika „Szpilki” poświęconym firmie cukierniczej „Blikle” znalazły się parodie życzeń składanych szefowi Firmy przez znane osoby. Apokryficzne życzenia aktora Ryszarda Filipskiego brzmiały tak: „Twoje pączki są jak granatów pęk. Rysiek”. Było to parodystyczne zdyskontowanie męsko-wojennego…

Andrzej Zaorski (1942-2021)

Andrzej Zaorski był wybornym aktorem i wprost czarującym, przemiłym człowiekiem. Gdy kilka lat temu umówiłem się z nim na wywiad, zaprosił mnie do swojego domu w Milanówku i przyjechał po mnie na stację kolejową. Był już wtedy po udarze, który na pewien czas odebrał mu mowę, ale dzięki wysiłkowi…

Wyrazy współczucia

Minister Karolinie ZIOŁO-PUŻUK składamy głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci MAMY Parlamentarzystki i Parlamentarzyści Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy

Wyrazy współczucia

Pani MinisterKarolinie Zioło-Pużuk wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają przyjaciele z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego

Paweł Nowisz (1940-2021)

Urodził się 15 stycznia 1940 roku w Warszawie. W 1963 roku ukończył studia na Wydziale Lalkarskim PWST w Krakowie, a rok później, w 1964 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim tejże szkoły. W 1966 roku otrzymał nagrodę dla młodego aktora za rolę Księdza w „Dziadach” na VI Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. W roku…