25 września 2023

loader

Człowiek wciąż potrzebny

fot. Pexels

59 proc. firm w Polsce nie planuje redukcji zatrudnienia wynikającej z rozwoju sztucznej inteligencji, a 13 proc. wręcz planuje zwiększenie załogi. 43 proc. organizacji nie planuje zmian w zakresie modeli operacyjnych.

Zgodnie z badaniem „Wpływ AI na rynek pracy” firmy doradczej EY polskie firmy są dalekie od podejmowania kluczowych decyzji w zakresie planów pracowniczych w obliczu rozwoju narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję i ich wpływu na rynek pracy.

„Aż 59 proc. nie rozważa, w perspektywie dwóch najbliższych lat, żadnej redukcji zatrudnienia wynikającej z rozwoju sztucznej inteligencji, a 13 proc. wręcz planuje zwiększenie załogi. Jednak dokładnie ten sam odsetek firm (13 proc.) zaznacza, że aktualnie znajduje się na etapie analizy dotyczącej możliwych zmian wynikających z rozwoju narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Należy się jednak spodziewać, że w kolejnych miesiącach ten odsetek się zwiększy” – przekazano.

Analizując możliwy rozwój sytuacji na rynku pracy, ankietowani wskazywali, iż najbardziej narażone na zastąpienie przez rozwój sztucznej inteligencji są osoby związane z sektorem obsługi klienta (37 proc.), produkcji przemysłowej (32 proc.) oraz marketingu i komunikacji (22 proc.).

Jak stwierdzono w raporcie, rozwój narzędzi wykorzystujących rozwiązania sztucznej inteligencji nie ma obecnie znaczącego wpływu na modele operacyjne w polskich przedsiębiorstwach. 43 proc. respondentów nie planuje żadnych zmian w tym zakresie, a 19 proc. ma niesprecyzowaną opinię.

„Z organizacji, które mają w planach podejmowanie konkretnych działań, największy odsetek (21 proc.) wskazuje na większą elastyczność w formie zatrudnienia np. współpracę na zasadach projektowych. Bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak oddelegowanie powtarzalnych zadań do wykonania przez sztuczną inteligencję (6 proc.), skrócenie dziennego czasu pracy (9 proc.) lub przejście na czterodniowy tydzień pracy (3 proc.) wskazuje znikomy odsetek badanych organizacji” – oceniono.

Wśród problemów firm, które już podejmują działania zmierzające do wprowadzenia sztucznej inteligencji, wymieniono: bariery organizacyjne (26 proc.), bariery techniczne (25 proc.), ograniczenia w zakresie kompetencji (16 proc.), poczucie bezpieczeństwa (15 proc.) i bariery prawne (10 proc.). „Jedynie 7 proc. nie napotkało żadnych trudności” – stwierdzono.

pwr/pap

Redakcja

Poprzedni

Bez Ukraińców ani rusz

Następny

Nauka polityką sterowana