Gospodarka 48 godzin

Korzystna prognoza

Produkcja przemysłowa, transport i logistyka oraz handel detaliczny i hurtowy to branże, które w drugim kwartale bieżącego roku będą zatrudniać najwięcej nowych pracowników. Oznacza to, że praktycznie cała polska gospodarka zwiększy zatrudnienie. Największe szanse na znalezienie nowej pracy będą w Polsce południowo-zachodniej, mniejsze w północnej. Choć w porównaniu do poprzedniego kwartału plany rekrutacyjne firm pogorszyły się, to osoby poszukujące pracy nadal mogą liczyć na korzystną dla nich sytuację na rynku pracy – ocenia raport ManpowerGroup „Perspektywy Zatrudnienia” dla drugiego kwartału 2019 roku. 14 proc. polskich firm chce powiększać swoje zespoły, 3 proc. przewiduje redukcję etatów a 80 proc. nie planuje żadnych zmian w tym zakresie (3 proc. jeszcze nie wie co zrobi). Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, czyli wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców deklarujących wzrost i spadek zatrudnienia, wynosi +11 proc. zaś poddana korekcie sezonowej sięga +9 proc..

Skuteczniejsza kontrola

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim, 1 września 2019 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykaz będzie bezpłatnym narzędziem służącym podatnikom do szybkiej weryfikacji kontrahentów i ich rachunków. Wykaz zminimalizuje ryzyko udziału podatników w karuzelach VAT-owskich, przyczyni się też do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz ograniczenia szarej strefy. Wprowadzany wykaz będzie zawierał dane podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślono z rejestru jako podatników VAT. Ma on także objąć tych, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona oraz zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i zwolnieni z tego podatku. Korzystający z wykazu będą mieć dostęp do informacji o statusie kontrahentów na wybrany dzień za pomocą kryterium dostępu (po numerze NIP lub fragmencie nazwy czy nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Jednocześnie będą mogli prześledzić całą historię rejestracji kontrahentów do celów VAT, która obejmie 5 lat wstecz. Wykaz będzie zawierał również informacje dotyczące numerów rachunków bankowych podatnika lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. W związku z tym rozszerzono dane nieobjęte tajemnicą skarbową również o numery tych rachunków. Podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie.