Gospodarka 48 godzin

Seniorzy będą mądrzeć
Mieszkający w Polsce ludzie w wieku od 55 do 60 (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) oraz starszym, są raczej kiepsko wykształceni – co w jakimś stopniu może tłumaczyć dotychczasowe, niewielkie sukcesy naszego kraju w budowie innowacyjności i postępu. W tym przedziale wiekowym osoby z wyższym wykształceniem stanowią tylko 17 proc., podczas gdy w grupie 45 – 54 lat takich osób jest już 26 proc., a wśród ludzi mających 35 – 44 lata, aż 44 proc. ukończyło studia. Tak więc, im Polak młodszy, tym mądrzejszy. W miarę starzenia się społeczeństwa i rosnącego w nim udziału populacji osób w wieku 50 plus, będzie jednak też rosnąć grono seniorów, którym udało się skończyć studia. To zasługa demografii. Być może lepsze wykształcenie ludzi w jesieni życia skłoni ich również do szukania pracy na emeryturze – bo ludziom kiepsko wyedukowanym proponuje się głównie nieskomplikowane acz męczące zajęcia, co nie skłania ich do kontynuowania zatrudnienia po przejściu na emeryturę. W rezultacie, współczynnik aktywności zawodowej wśród osób powyżej 65 roku życia wynosi tylko niespełna 6 proc., nad czym boleje rząd Prawa i Sprawiedliwości, który chciałby zaoszczędzić na emeryturach i szuka sposobu, jakby tu skłonić seniorów do dalszej pracy. Być może najskuteczniejszy okaże się przymus ekonomiczny, gdyż pod rządami PiS ubóstwo dochodowe osób w wieku 65 plus systematycznie się rozszerzało. Na koniec 2018 roku, jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wśród ogółu osób dotkniętych tym ubóstwem odsetek seniorów osiągnął 17 proc., podczas, gdy w 2015 r., ostatnim, w którym rządziła Platforma Obywatelstwa, ten odsetek ubóstwa wynosił zaledwie 11,2 proc. Dobrze to pokazuje, jak prominenci Prawa i Sprawiedliwości „troszczyli się” o ludzi w jesieni wieku. Jak widać, rząd PiS konsekwentnie proponował seniorom zmianę diety, pragnąc zapewne aby z głodu ogryzali oni korę z drzew. Zapewne w ten sposób rządowi wreszcie uda się ich zachęcić do pracowania po 65 roku życia.

Z kim zarabiamy?
Polska sprzedaje towary i usługi głównie do krajów rozwiniętych. Ich udział w naszym eksporcie stanowi obecnie 86, 3 proc. (w tym Unia Europejska to 75 proc.), a w imporcie jest nieco mniejszy – 63,7 proc., z czego UE to 55,2 proc. Natomiast najmniejszy udział w polskim handlu zagranicznym mają kraje naszego regionu, czyli Europy Środkowo-Wschodniej. Ich udział w eksporcie ogółem wyniósł 5,6 proc. , a w imporcie 6,8 proc. Na wymianie handlowej z tymi państwami, oraz z państwami rozwijającymi się, Polska traci – ujemne saldo odnotowane przez GUS z krajami rozwijającymi się wyniosło minus 104,6 mld PLN, zaś z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 5,2 mld PLN. Zarabiamy za to w handlu z krajami rozwiniętymi. Tu dodatnie saldo wynosi 125,8 mld PLN , w tym z krajami UE osiągnęło 110,1 mld PLN.

Kumulacja błędów
Jak podaje państwowa firma Polskie Sieci Elektroenergetyczne, przyczyną awarii, która w maju tego roku wstrzymała pracę elektrowni Bełchatów, był błąd człowieka w połączeniu z niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi. Okazało się, że dyżurny pomylił guziki i doprowadził do zwarcia. Zwarcia udałoby się uniknąć, gdyby instalacja uziemiająca miała prawidłowe parametry, ale była ona ośmiokrotnie cieńsza, niż być powinna.