27 stycznia 2023

loader

Przesiadka na rowery

Komunikacja rowerowa zaczyna być uważana przez polski rząd za szczególnie innowacyjny rodzaj transportu.

Wygląda na to, że Ministerstwo Rozwoju (zamienione niedawno na Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), zamiast jak dotychczas na elektromobilność, będzie zdecydowanie stawiać na roweryzację.
Przejawem tego nowatorskiego podejścia do komunikacji pasażerskiej jest zawarcie ważnego porozumienia międzynarodowego. 4 stycznia 2018 r. ówczesne Ministerstwo Rozwoju, działając w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, podpisało porozumienie z regionem stołecznym Brukseli.
Region ten, na potrzeby współpracy z polską, reprezentowany jest przez urzędującą w stolicy Belgii, Europejską Federację Rowerową (European Cyclists’ Federation). To raczej nieczęste zjawisko, żeby ważne ministerstwo dużego kraju europejskiego zawierało porozumienie z pozarządowym stowarzyszeniem cyklistów, ale w tym przypadku uzasadnione.
W programie Południowy Bałtyk uczestniczą instytucje z nadmorskich regionów Niemiec, Danii, Szwecji, Litwy i Polski. Planują one utworzenie wygodnej magistrali rowerowej wiodącej wzdłuż wybrzeży Morza Bałtyckiego.
Dzięki jego realizacji powstanie nowy produkt turystyczny – ale nie tylko – określany jako Trasa Rowerowa Morza Bałtyckiego. Będzie ona stanowić część wielkiej trasy rowerowej EuroVelo nr 10.
Oprócz opracowania dokumentacji i wykonania prac budowlanych, przedsięwzięcie obejmie między innymi stworzenie bazy nowych atrakcji turystycznych (na razie nie wiadomo jakich) oraz produktów i usług rowerowych oferowanych na trasie. Powstaną także punkty informacji turystycznej. Strony porozumienia będą wspólnie promować trasę.
„Partnerzy opracują razem strategię zrównoważonego rozwoju szlaku” – stwierdza też Ministerstwo Rozwoju. Nie bardzo wiadomo na czym miałoby to polegać, ale teraz w rządzie jest moda na częste używanie zwrotu „strategia zrównoważonego rozwoju”.
Co ma południowy Bałtyk do Brukseli? Oczywiście naszemu krajowi chodzi o pieniądze.
„Dzięki porozumieniu program otwiera się na nowych partnerów – w tym przypadku z Belgii. Projekt „Biking South Baltic!” wiele zyska na tej współpracy. Bogate doświadczenie partnera projektu – „European Cyclists’ Federation” – będzie szczególnie przydatne przy działaniach promujących i rozwijających Trasę Rowerową Morza Bałtyckiego. Podpisanie porozumienie umożliwi udział także partnerom z Brukseli, czyli spoza obszaru wsparcia programu. Dzięki temu można będzie sfinansować wydatki poniesione przez nich w projektach.” – oświadczył resort rozwoju ustami jednego ze swych wiceministrów.
To właśnie European Cyclists’ Federation jest właścicielem marki EuroVelo. W projekcie zapewni metodologię i szkolenia, które mają być przydatne do wytyczenia Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego. Stworzy również międzynarodową stronę internetową trasy.

trybuna.info

Poprzedni

Przedświąteczne tanie pożyczanie

Następny

Droga do normalności