25 listopada 2022

loader

Albo praca, albo nauka

W Polsce relatywnie niewiele młodych osób łączy naukę z pracą. W 2021 r. pracowało 12 proc. uczących się w wieku 15-29 lat. To prawie dwa razy mniej niż średnia w UE – podali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najwięcej uczniów pracuje w Holandii.

PIE wskazał na duże dysproporcje pomiędzy krajami UE w zakresie pracy zarobkowej wśród studentów. „W Polsce relatywnie niewiele młodych osób łączy naukę z pracą. Wśród uczniów/studentów w wieku 15-29 lat odsetek pracujących w 2021 r. wynosił 12 proc. To prawie dwa razy mniej niż średnio w UE (23 proc.)” – zauważyli analitycy instytutu. Liderem jest Holandia, w której pracowało 70 proc. uczniów/studentów w danej kategorii. Z kolei na drugim biegunie jest Rumunia – gdzie odsetek ten wyniósł 2 proc.

Analitycy zwrócili uwagę, że w Polsce mniej więcej co trzeci student podejmuje pracę zarobkową. Zastrzegli, że statystyki na szczeblu UE obejmują wszystkich uczniów i studentów w grupie wiekowej 15-29 lat. „Z perspektywy Polski ciekawsze wydaje się spojrzenie wyłącznie na studentów” – ocenili. Dodali, że wśród osób będących na studiach licencjackich lub inżynierskich odsetek pracujących w 2021 r. wyniósł 27 proc. W przypadku studiów magisterskich było to 39 proc.

Natomiast wśród osób uczących się w trybie dziennym pracę podejmuje co szósty student. Zdaniem eksperci decyzja o studiach wieczorowych lub zaocznych często może być powiązana z faktem wykonywania pracy zarobkowej. „W przypadku studiów dziennych na początku tego etapu edukacyjnego praca jest rzadkością. W kolejnych latach studiów staje się nieco częstsza, ale i tak dotyczy mniejszości studentów” – wskazali.

Z danych wynika, że przed pandemią w Polsce pracowało 14 proc. osób uczęszczających na dzienne studia licencjackie lub inżynierskie i 20 proc. będących na dziennych studiach magisterskich. W pandemii odsetki te spadły odpowiednio do 11 proc. i 14 proc.

PIE powołał się na badania, z których wynika, że praca w trakcie studiów pozytywnie wpływa na przyszłą karierę zawodową – zmniejsza prawdopodobieństwo bezrobocia, ma pozytywny wpływ na wysokość przyszłego wynagrodzenia oraz zwiększa szansę na pracę na stanowisku wymagającym wysokich kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. „Efekt ten jest szczególnie widoczny, jeśli praca w trakcie studiów jest powiązana z dziedziną nauki” – podsumowano.

tr/pap

Redakcja

Poprzedni

Literacką Nike zdobywa poezja

Następny

Stolarz też