Gospodarka 48 godzin

Wyrok niewiele zmieni

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kredytu frankowego jednej z polskich rodzin. Uznał, że polski sąd nie może zmienić warunków umowy kredytowej, ale może ją anulować lub uznać, że kredyt frankowy zostaje przekształcony w kredyt złotowy. Może to jednak nastąpić wyłącznie wtedy, jeśli w umowie kredytowej znalazły się klauzule niedozwolone. Wyrok jest wiążący tylko dla tej jednej konkretnej sprawy, a jego realizacja zależy teraz od orzeczenia sądu w Polsce. Anulowanie kredytu oznaczałoby, że umowa kredytowa przestaje istnieć i wszystko wraca do punktu wyjścia – czyli kredytobiorca zwraca bankowi zaciągniętą kwotę kredytu, co w praktyce musi też oznaczać, że pozbawia się mieszkania, które nabył za ów kredyt. Przekształcenie w kredyt zlotowy może zaś być niemożliwe, jeśli okaże się, że kredytobiorca nie będzie mieć zdolności kredytowej, wystarczającej do zaciągnięcia kredytu złotowego. Tak może stać się w wielu przypadkach, gdyż kredyty frankowe zaciągali głównie ludzie nie mający złotówkowej zdolności kredytowej.

Kolej do Kozienic

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z gminą Kozienice list intencyjny w sprawie współpracy przy opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej określającej możliwość budowy linii kolejowej łączącej gminę Kozienice z siecią kolejową. Jak podaje PKP PLK, ten list intencyjny „określi możliwości techniczne, zakres oraz szacunkowe koszty przedsięwzięcia”. Brzmi to wszystko strasznie skomplikowanie, ale rzecz jest prosta, bo przecież są tam już tory, odchodzące do elektrowni Kozienice. Wystarczy je podciągnąć do samego miasta. Kozienice leżą w odległości prawie 100 km od stolicy i przydałaby się im droga żelazna do Warszawy i Radomia. Pozytywnie wpłynie to na rozwój Kozienic.

Lepsza turbinka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na opracowanie kompaktowego, przydomowego urządzenia, zdolnego do przekształcania energii wiatru w energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób, w założonym okresie czasu. Urządzenie będzie musiało być przystosowane do wykorzystania wiatru małych prędkości oraz turbulentnego to jest cechującego się dużą zmiennością prędkości i kierunku. Ponadto koniecznością będzie przystosowanie go do wygodnego wykorzystania przez użytkowników. Teoretycznie takie urządzenie – turbinka wiatrowa – powstało już dawno. Pytanie więc jaki stopień efektywności zostanie uznany przez jury za zadowalający i godny nagrodzenia?. Do realizacji zgłosić może się każdy, będzie tylko jeden zwycięzca, który otrzyma milion złotych nagrody. Rozstrzygnięcie ma być za rok.